Evoluce je náboženství (z knihy – Lež evoluce)

V podzimním vydání časopisu The Southern Skeptic (svazek 2, číslo 5) (jedná se o časopis jihoaustralské pobočky Amerických skeptiků, jejichž cíl je podobný jako cíl Amerických humanistických skupin), bylo celých 30 stran věnováno bombardování kreacionistické vědecké činnosti v Austrálii a ve Spojených státech. Na poslední straně jsme četli následující: „I kdyby všechny důkazy nakonec podporovaly … Čítať ďalej Evoluce je náboženství (z knihy – Lež evoluce)

Kresťanské učenie II. – Plán Božej milosti

Študenti kresťanského učenia zvykli hovoriť o tzv. poriadku spásy, pláne spásy. Mali tým na mysli, že Boh pôsobí na ľudí podľa určitého vzoru, ktorý je viac-menej nemenný. Jednoducho povedané, že Boh má s každým človekom svoj plán. Samozrejme, tým nechceli povedať, že by Boh postupoval podľa akýchsi stereotypov, alebo že by ľudí považoval iba za … Čítať ďalej Kresťanské učenie II. – Plán Božej milosti

Posilujte se v Pánu – učenie puritánov

ZDROJ KŘESŤANOVY SÍLY Poté, co povzbudil všechny svaté k neochvějné rozhodnosti a nezlomné odvaze, nás nyní apoštol vede k tomu, abychom nehledali zdroj své síly v sobě: „Posilujte se v Pánu." Síla pozemského generála spočívá v jeho vojsku, na jehož křídlech se vznáší. Pokud by někdo jeho vojákům křídla přistřihl nebo jím zlomil krk, byl … Čítať ďalej Posilujte se v Pánu – učenie puritánov

Deklarácia biblických kresťanov spísaná v Nashville o sexualite. Katolícka cirkev nielenže v tejto veci mlčí, ona zakrýva hriechy svojich kumpánov

Ak by katolícka cirkev bola cirkvou Kristovou, už dávno by bránila učenie Písma a učenie Ježiša Krista a to ohľadom nemorálnosti vo svete, zvlášť sexuálnych do neba volajúcich hriechov, ktoré prekonávajú Sodomské hriechy. Ale ako hovoril sám Pán, vo svete bude cirkev pravá, ktorá seje dobré semená skrze Slovo Božie a bude tu cirkev falošná, … Čítať ďalej Deklarácia biblických kresťanov spísaná v Nashville o sexualite. Katolícka cirkev nielenže v tejto veci mlčí, ona zakrýva hriechy svojich kumpánov

Spoznaj Boha takého aký je – Božie večné ustanovenia! (A.W.Pink)

Písmo spomína Božie ustanovenia v mnohých úryvkoch a množstvom výrazov. Slovo „rozhodnutie" sa nachádza v Žalme 2,7. V Liste Efezanom (3,11) vidíme Jeho „odveké ustanovenie", v Skutkoch apoštolov (2,23) je to Jeho „určený... zámer a predzvesť", opäť v Liste Efezanom (1,9) je tajomstvo Jeho „zámeru", v Liste Rimanom (8,29) „predurčil", v Liste Efezanom (1,9) je … Čítať ďalej Spoznaj Boha takého aký je – Božie večné ustanovenia! (A.W.Pink)

Kresťanské učenie I. – zničený obraz Boha

Najznámejšia kniha biskupa J. C. Ryla - Holiness (Svätosť) sa začína týmito výstižnými slovami: Ten, kto chce správne poňať kresťanskú svätosť, musí začať skúmaním tej širokej a závažnej témy, ktorou je hriech. Kto chce stavať do výšky, musí začať kopaním do hĺbky. Chyba v tomto bode spôsobuje najviac škôd. Za nesprávnymi predstavami o svätosti je … Čítať ďalej Kresťanské učenie I. – zničený obraz Boha

Křesťan je povolán ke službě – učenie puritánov

VYDÁNÍ POVELŮ Stejně jako voják je i křesťan povolán k životu v aktivní službě. Samotná povaha tohoto povolání vylučuje, že by šlo o život snadný. Pokud si myslíte, že můžete být vojákem jen v dobrých časech, znovu se vážně nad svým pověřením zamyslete. Duchovní příkazy jsou přísné. Podobně jako apoštol nechci, abyste zůstali v této … Čítať ďalej Křesťan je povolán ke službě – učenie puritánov

Reformované učenie rannej Apoštolskej cirkvi – Úplná skazenosť človeka

Úvod. Keď sa hovorí o reformovanej viere, každý sa nazdáva, že ide o nejaký nový vynález. Pritom ide o zhrnutie viery rannej cirkvi, kde zvlášť apoštol Pavol, nám zanechal silné učenie v tejto veci. Augustín nám k tomu hovorí: Vo svojich Vyznaniach (X, 40) napísal:  "Nemám vôbec žiadnu nádej, okrem nádeje v Tvoje milosrdenstvo. Poskytni … Čítať ďalej Reformované učenie rannej Apoštolskej cirkvi – Úplná skazenosť človeka

Křesťan je povolán do zbraně – učenie puritánov. Nie je nič horšie, než človek ochromený strachom!

Úvod. Puritáni boli v láske vysoko oddaní Bohu a Kristovi a to až do takej miery, že sa stali v očiach sveta korisťou nenávisti, a to nielen zo strany ateistického a humanistického sveta. ale aj zo strany katolíkov, ktorí sa radi vysmievali, puritánskemu spôsobu života, podľa vzoru rannej cirkvi. Ich spisy sú klenoty, mocné povzbudenia, … Čítať ďalej Křesťan je povolán do zbraně – učenie puritánov. Nie je nič horšie, než človek ochromený strachom!

Likvidácia starého Izraela a likvidácia dnešnej Európy

Ježiš povedal Izraelitom: Mt 21:43: "Preto vám hovorím, že odníme sa vám kráľovstvo Božie a dá sa národu, ktorý bude prinášať jeho ovocie." Kto je tým národom, ktorý bude prinášať ovocie? Sú to národy pohanské, ktoré Boha nepoznali. Boh dal Izraelu vymoženosť, že mohli spoznať Boha. Mali byť svetlom medzi národmi, boli umiestnení na križovatku … Čítať ďalej Likvidácia starého Izraela a likvidácia dnešnej Európy

Boh určil dejiny sveta ešte predtým, ako svet povstal, ako sa spustil čas… (A.W.Pink)

Písmo spomína Božie ustanovenia v mnohých úryvkoch a množstvom výrazov. Slovo „rozhodnutie" sa nachádza v Žalme 2,7. Ž 2:7: "Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo. Riekol mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil." V Liste Efezanom vidíme Jeho „odveké ustanovenie". Ef 3:8-11: "Mne (Pavlovi), najmenšiemu zo všetkých svätých, dostalo sa milosti, aby som evanjelium o … Čítať ďalej Boh určil dejiny sveta ešte predtým, ako svet povstal, ako sa spustil čas… (A.W.Pink)

Božia absolútna zvrchovanosť – nenávidený atribút Boha, alebo – človek je pred Bohom pokladaný za nič!

Z vlastného poznania autora článku... Keď človek nestojí v učení o absolútnej Božej moci, nemôže Boha milovať. Potom si vymyslí svojho vlastného boha, ktorý je vymodelovaný podľa vlastných predstáv, ktorý koná podľa ľudských túžob a nie sám podľa seba. Keď sa pozrieme do dejín cirkvi, postupne sa zvrchovanosť Boha vytráca, až zostane falošné učenie, že … Čítať ďalej Božia absolútna zvrchovanosť – nenávidený atribút Boha, alebo – človek je pred Bohom pokladaný za nič!

Zem je guľatá alebo rovná? Tieň slnka sa vrátil o 10 schodov naspäť (Biblia)

Ezechiáš chce dôkaz po Izaiášovi o tom, či sa uzdraví a Izaiáš súhlasí. Dáva mu návrh, kde si môže vybrať - či tieň slnka má Boh vrátiť alebo posunúť o 10 stupňov hore, alebo dolu. 2Kr 20:9: "Na to riekol Izaiáš: Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin učiní vec, ktorú hovoril: Či chceš, … Čítať ďalej Zem je guľatá alebo rovná? Tieň slnka sa vrátil o 10 schodov naspäť (Biblia)

List Rimanom – Pavol sa nehanbí za evanjelium. Nešťastné kresťanstvo dnešného veku…

R 1:16: "Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi." Keby sme nemali ani jeden list apoštolov okrem listu Rimanom, len tento samotný list by nám stačil na pochopenie evanjelia. Pavol systematicky vykladá evanjelium a princíp spasenia, zhŕňa v tomto liste všetko, … Čítať ďalej List Rimanom – Pavol sa nehanbí za evanjelium. Nešťastné kresťanstvo dnešného veku…

Rozdiel medzi ospravedlnením katolíkov a učením Pavla

Katolík chápe spásu tak, že má sám v sebe v sebe akési dobro, ktoré môže rozvinúť a má rozvíjať, pretože Boh hľadá takých ľudí, ktorí sú spravodliví. Spravodlivosť vychádza zo skutkov, ktoré človek koná a Boh má v spravodlivom človeku zaľúbenie. Preto katolík chápe svoju spásu získať tak, že on niečo vykoná pre Boha, aby … Čítať ďalej Rozdiel medzi ospravedlnením katolíkov a učením Pavla

Zem je guľatá alebo rovná? V Jozueho knihe sa zastavilo slnko…

Už sme sa na stránkach venovali problému rovnej zeme. Teraz sa budeme zaoberať jednotlivými skutočnosťami pod drobnohľadom. Najprv si ujasníme, čo hovorí o vesmíre Božie slovo. V dnešnej dobe, ktorá je plná heréz a nesprávnych pohľadov na svet a spásu, nie je sa čo diviť, že kresťania sa neoddelili od sveta a jeho zvodov, ale … Čítať ďalej Zem je guľatá alebo rovná? V Jozueho knihe sa zastavilo slnko…

Všetci čo chcú byť spasenými z prežitého života, zo svojich skutkov, sú zlorečení a prekliati!

Ga 3:10: "Ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje." Pravé evanjelium je plné paradoxov, ak sa pozeráme ľudskými očami. Preto evanjelium ľudia nedokážu prijať. Štandardný model spásy podľa ľudských merítok je taký, že Boh nás podľa skutkov … Čítať ďalej Všetci čo chcú byť spasenými z prežitého života, zo svojich skutkov, sú zlorečení a prekliati!

Nová zmluva začína milosťou

Hneď v úvode novej zmluvy nám nemôže uniknúť, že Boh posiela svojho Syna na svet za jediným účelom. Hriešnych, slabých, nemohúcich ľudí - pozdvihnúť do stavu Božích detí. Nestane sa to tak, že ľuďom Boh dá nadľudské sily aby sa spasili, ale pošle Spasiteľa - teda - Záchrancu - ktorý svoj ľud zachráni z večnej … Čítať ďalej Nová zmluva začína milosťou

Ježišovo netolerantné vyhlásenie: JA SOM cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

Keď Boh povie - Ja Som - je to do skaly vytesané nemenné slovo. Keď sa Mojžiš dopytoval Boha, aké meno má Izraelcom v Egypte zjaviť, Boh mu povedal - povedz im, že ťa poslal - Ja Som! Keď sa židia hádali s Ježišom, že kým sa robí, či je vari starší ako sám Mojžiš? … Čítať ďalej Ježišovo netolerantné vyhlásenie: JA SOM cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

Keď Boh ospravedlňuje zlých, nemorálnych, skazených ľudí! Problém najstarších cirkví, ktoré evanjelium nahradili

Evanjelium je tak jednoduché, že aj malé dieťa ho musí pochopiť, tak to Boh zariadil. Evanjelium je dobrá správa, kde Boh robí spravodlivých tých, ktorí  spravodliví nie sú. Pavol napísal kresťanom: 1Pt 3:18: "Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu." Toto je jadro evanjelia. Kristus, ktorý bol … Čítať ďalej Keď Boh ospravedlňuje zlých, nemorálnych, skazených ľudí! Problém najstarších cirkví, ktoré evanjelium nahradili

Poučenie o spravodlivosti (Luther)

Ježiš povedal: A keď príde [Duch], poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde;... o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte. J 16, 8.10. Kresťania by nemali vedieť o žiadnej inej spravodlivosti, ktorou by mohli obstáť pred Bohom a byť vyhlásení za spravodlivých, dosiahnuť odpustenie hriechov a večný život, iba … Čítať ďalej Poučenie o spravodlivosti (Luther)

Boh tak miloval svet, že svojho Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Najznámejší verš novej zmluvy. Nepochopiteľná zhovievavosť a milosť k hriešnym červom, ktorí sa nazývajú ľuďmi. Boh tak miloval ľudí, že sa rozhodol pre nepochopiteľný čin. Sám seba poslal na svet v podobe človeka, aby padlého človeka vykúpil z jeho hriechov. Ešte nepochopiteľnejšia je odozva na tento akt Božej lásky zo strany ľudí. Nechcú spásu, nejavia … Čítať ďalej Boh tak miloval svet, že svojho Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.