Pýcha I. – Pyšné kresťanstvo a jednoduchá viera

Hneď v úvode nám cirkevní otcovia plodne opisujú pýchu. Vďaka pýche sme ako ľudský rod padli, kvôli pýche prarodičov. Kvôli pýche padli anjeli. Čo je to teda pýcha, ktorá uvádza bytosti do stavu hrozivej duchovnej temnoty? Hneď v úvode otcovia píšu: Pýcha je zapretím Boha! Adam s Evou dostali otázku - naozaj Boh povedal, že … Čítať ďalej Pýcha I. – Pyšné kresťanstvo a jednoduchá viera

U otca Paisija – predpovedal mi trpkú budúcnosť (Krátky príbeh)

Písomné svedectvo Konštantína... Tento príbeh je veľmi krátky. Bolo to prvý krát, čo som navštívil otca Paisija. Keď ma uzrel, dal mi prekvapivú otázku: - Kosťa, ako si sem prišiel? Nechápal som čo sa ma to pýta? Čo som mu mal nato odpovedať?! Otec Paisij pokračoval: - Máš predsa polámané nohy! Zostal som úplne zaskočený, … Čítať ďalej U otca Paisija – predpovedal mi trpkú budúcnosť (Krátky príbeh)

O obžerstve III. Zachovanie pokoja alebo nasledovanie vášní?!

Ľudia keď sa zoznamujú s kresťanskou úzkou cestou, sú telesní, navyknutí na svetské pôžitky. Preto sa musia učiť, ako kráčať po úzkom chodníku života, aby nespadli do rokliny, ktorá je na každej strane tejto cestičky. Človek má v živote veľa telesných vzrušení. Svetský človek si toho nie príliš všíma, ale duchovný človek na to reaguje. … Čítať ďalej O obžerstve III. Zachovanie pokoja alebo nasledovanie vášní?!

Otec Paisij z Athosu – svätec 20. storočia. Ako Paisij uzdravil deti (Príbehy)

Ani sa nám nechce veriť, že niekto aj dnes koná divy, aké čítame v skutkoch apoštolských. A predsa nájdeme niekoľko ľudí na tomto svete, ktorých Boh obdaroval svojou milosťou. Jedným z takých bol starec Paisij z Athosu, ktorý nie tak dávno zomrel v Pánovi. Príbehy tohto starca, budeme na stránke zverejňovať. Ako Paisij uzdravil deti... … Čítať ďalej Otec Paisij z Athosu – svätec 20. storočia. Ako Paisij uzdravil deti (Príbehy)

Život Antona Pustovníka, z ktorého dávame na stránku učenie

Život sv. Antona opísal sv. Atanáz Veľký a temer bez skrátenia sa nachádza v rozsiahlej zbierke rozprávania o životoch svätých, určených na čítanie podľa kalendárneho poriadku. Tu sa uverejňuje len vo všeobecných črtách. Už v detstve sa odhalilo Božie vyvolenie sv. Antona na poslanie, ktoré uskutočnil. Tiché a srdečno-vrúcne správanie sa, jeho náklonnosť k samotárstvu, … Čítať ďalej Život Antona Pustovníka, z ktorého dávame na stránku učenie

Kristov kríž stojí pre každého, aby získal večný život (Napomínanie duše)

Pozri duša moja, pozri hore ,hľa, na ukrižovaného Pána. Boh sa vtelil a nechal sa ukrižovať, aby si ty mohla žiť. Nato Boh prišiel na tento svet, nie je to nejaká náhoda, pretože On si vybral dobrovoľne smrť pre našu spásu. Aký dlhý čas si duša moja chodila okolo krížov, ktoré ťa upomínali na Krista … Čítať ďalej Kristov kríž stojí pre každého, aby získal večný život (Napomínanie duše)

Opica a pudy (Príbehy)

Gregor Naziánsky, učiteľ cirkvi, rozprával novým kresťanom takýto príbeh Hovoria, že istý kúzelník v Alexandrii vycvičil opicu obratne predvádzať tanečné figúry. Dal jej na hlavu masku tanečníka a vhodný odev pre toto číslo. Sprevádzal ju tancom a opica ho úspešne napodobňovala pohybmi v rytme hudby. Všetkým, čo robila a ako vyzerala, zakrývala svoju skutočnú prirodzenosť. … Čítať ďalej Opica a pudy (Príbehy)

Učenie Antona pustovníka II. Namáhajme sa aj keď máme nechuť k duchovnu…

V minulej rozprave sme sa zaoberali tým, že je múdre, aby sme sa nepozerali za hmotným svetom, pretože si nič z neho nemôžeme vziať do sveta duchovného. Toto samé o sebe by ale nestačilo, pretože náš cieľ je vyšší - oslavovať Boha, ktorý nás stvoril. Preto máme pre náš budúci večný domov, zanechať tento dočasný … Čítať ďalej Učenie Antona pustovníka II. Namáhajme sa aj keď máme nechuť k duchovnu…

O čistote I. (cirkevní otcovia)

Podľa cirkevných otcov, je čistota tela - čím sa myslí zvlášť na čistotu sexuálnu - podobná čistote anjelov. Vkročenie do celibátu je cesta, ktorou sa človek približuje k netelesným stvoreniam. Človek ktorý vstúpil na túto cestu, sa približuje k budúcej sláve, kde kresťania budú ako Boží anjeli: Mt 22:30: "Lebo pri zmŕtvychvstaní sa ani neženia … Čítať ďalej O čistote I. (cirkevní otcovia)

Rozjímanie o smrti (Cirkevní otcovia)

Otcovia viery nám častokrát pripomínajú, že rozjímanie o smrti je veľmi dôležitým prvkom našej kresťanskej cesty. Potláča sklony k hrabivosti, náruživostiam a falošným predstavám. K tomuto rozjímaniu sa viaže spomienka na posledný súd, kedy každý človek predstúpi verejne pred Boha, so svojim životom, všetkým skrytým čo konal, so svojimi hriechmi: R 2:16: "V ten deň … Čítať ďalej Rozjímanie o smrti (Cirkevní otcovia)

Opustenie sveta – prekážky (Cirkevní otcovia)

Svätí otcovia nás varujú pred prekážkami v duchovnom živote. Akonáhle sme sa vydali na cestu svätosti, oddelenia sa od sveta, prídu problémy z mnohých strán. Preto hovoria: Bola by veľká hanba opustiť svet potom, čo nás povolal nie človek, lež Hospodin, a starať sa o niečo, čo nám neprospeje v hodine smrti. Preto nám Pán … Čítať ďalej Opustenie sveta – prekážky (Cirkevní otcovia)

Poslušnosť I. (Učenie cirkevných otcov)

Článok si môžete vypočuť aj ako AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=80h-NmHJZaY Poslušnosť je opakom svojvoľnosti. Pod koho sa máme podriadiť? Pod Božie slovo, pod Boha, potom pod cirkev a jej prastaré učenie, ak máme duchovného vodcu, v ktorom prebýva Svätý Duch jasným viditeľným spôsobom, tak aj pod neho. Poslušnosť začína tam, kde začína naša viera v ukrižovaného Pána, … Čítať ďalej Poslušnosť I. (Učenie cirkevných otcov)

O obžerstve II. Obžerstvo a pôstne stravovanie (učenie cirkevných otcov)

Pokračujeme v tejto nie príliš populárnej téme dneška, pritom tak veľmi užitočnej. Otcovia viery napísali: Na obžerstvo je nevraživá ješitnosť. Tieto dve veci proti sebe bojujú o kresťana, ako o kúpeného otroka. Obžerstvo, ktoré je v človeku zakorenené, ho núti aby povolil z prísneho života, na druhej strane ješitnosť mu našepkáva, aby triumfoval s touto … Čítať ďalej O obžerstve II. Obžerstvo a pôstne stravovanie (učenie cirkevných otcov)

Učenie Antona pustovníka – zrieknutie sa sveta – pozor na pýchu

Ak sa človek vydá úzkou cestou askézy, odmietania sveta, hrozí jedno veľké nebezpečenstvo - pýcha. Človek sa vo svojich očiach môže povznášať a opovrhovať inými, ktorí nenastúpili na vznešenú cestu za Kristom, ale že on na ňu nastúpil , ale má zlý úmysel - samochválu. Anton nám k tomu hovorí: Takže, keď sa dívame na … Čítať ďalej Učenie Antona pustovníka – zrieknutie sa sveta – pozor na pýchu

O obžerstve I. (učenie cirkevných otcov)

Túto tému cirkevní otcovia začínajú takto: Obžerstvo je pretvárka brucha. Napriek tomu že je sýte, volá že nemá dosť a keď je naplnené na prasknutie, kričí hladom. Obžerstvo je vynálezcom zjemnelých jedál a prameňom slastí. Dostatok potravy je otcom cudzoložstva, ale  škŕkanie v bruchu je rodičom čistoty. Človek, ktorý si nedokáže odopierať jedlo, je naplnený … Čítať ďalej O obžerstve I. (učenie cirkevných otcov)

Hlbšie pochopenie evanjelia – My sme tou vdovou s dvomi haliermi v ruke (Krátke výklady)

Keď človek študuje cirkevných otcov, ktorí boli presýtení Božou múdrosťou, začne sa mu otvárať hlbší význam evanjelia. Pán hovoril svetu v podobenstvách, oni im rozumeli, páčilo sa im rozprávanie Ježiša, no On vykladal ešte hlbší význam podobenstva svojim učeníkom. Evanjelium v sebe nesie mnoho symbolov, ktoré sú kryté očiam sveta. Keď sme sa zaoberali rozjímaním … Čítať ďalej Hlbšie pochopenie evanjelia – My sme tou vdovou s dvomi haliermi v ruke (Krátke výklady)

Kresťanský boj a jeho znásobenie – keď si za halier môžeme kúpiť nebo (Učenie cirkevných otcov)

Pokiaľ dnešná doba je veľmi háklivá na zasahovanie kresťanovi do jeho osobného času, ranná cirkev učila a napomínala kresťanov, na dobré vykupovanie času. Ef 5:16: "Vykupujte čas, lebo dni sú zlé." Tým sa malo na mysli to, že z horlivosťou a zápalom kresťan bojoval boj viery, v duchovnom mučeníctve, kde Duch bojoval proti telu v … Čítať ďalej Kresťanský boj a jeho znásobenie – keď si za halier môžeme kúpiť nebo (Učenie cirkevných otcov)

Asketický spôsob života – obrana voči sekularizácii kresťanstva potom, ako sa stalo Rímskym náboženstvom

Keď hľadáme dôvod tvrdého spôsobu života kresťanov, asketickému zápasu voči telu a svetu, nachádzame ho v strachu pred tým, ako sa kresťanstvo stalo Rímskym náboženstvom. Cirkev do tohto prelomu, kedy bola prenasledovaná, vyžadovala radikálne opustenie sveta a pripojenie sa do spoločenstva Kristovho tela - cirkvi. Príchodom Konštantína, ktorý udelil kresťanstvu slobodu, ktoré sa dokonca sa … Čítať ďalej Asketický spôsob života – obrana voči sekularizácii kresťanstva potom, ako sa stalo Rímskym náboženstvom

Spasenie z viery je pre mnohých ťažšie, ako spasenie zo zákona. (Učenie cirkevných otcov)

Starý zákon vyžadoval dodržanie zákona, dodržanie desatora. Nový zákon vyžaduje vieru v Krista. Starý zákon fungoval vo svete, so svetom. Je to život v súlade s pozemským životom, v ktorom je zahrnutá aj Bohoslužba. Naproti tomu viera v Krista, je absolútne oddelenie sa od pozemského života, kde sa celý život človeka stáva jednou veľkou Bohoslužbou. … Čítať ďalej Spasenie z viery je pre mnohých ťažšie, ako spasenie zo zákona. (Učenie cirkevných otcov)

Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu (Blahoslavenstvá)

Mt 5:4: “Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.” V žalosti sa kresťan stáva dvojakým spôsobom. Prvá žalosť kresťana je plač samým nad sebou, nad svojimi hriechmi a svojim zlým životom. Druhá žalosť je nad svojim životom, kedy kresťan trpí pre vieru, ale táto druhá žalosť je zároveň radosťou, pretože má nádej na nebeskú vlasť. K … Čítať ďalej Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu (Blahoslavenstvá)

List Rím. biskupa Klimenta Korinťanom (Biskup v rokoch: 92-101) – Kapitoly 1-11

List Korinťanom Cirkev Božia, ktorá žije v Ríme v diaspóre, pozdravuje Cirkev Božiu, ktorá žije v Korinte v diaspóre, povolaným a posväteným, podľa Božej vôle skrze nášho Pána Ježiša Krista. Nech vás naplní milosť a pokoj všemohúceho Boha skrze Ježiša Krista. 1. KAP.: DOBRÝ STAV U KORINŤANOV PRED HÁDKAMI 1. Kvôli náhlym a mnohým protivenstvám, … Čítať ďalej List Rím. biskupa Klimenta Korinťanom (Biskup v rokoch: 92-101) – Kapitoly 1-11

Kresťanský asketizmus I. Nevera v seba, viera v Boha…

Ranná cirkev pristupovala k viere prostriedkom, ktorý sa nepopulárne nazýva - askéza. Tým sa nemyslí askéza východu, buddhistická askéza a jej podobné odnoše, ale askéza kresťanská. To je súbor pravidiel ako žiť, aby sa človek vyhýbal hriechu, očisťoval si srdce a žil podľa rád evanjelia. Kresťanský asketizmus má základ v tom, že duchom bojuje kresťan … Čítať ďalej Kresťanský asketizmus I. Nevera v seba, viera v Boha…