List Kolosanom – obrana proti uctievaniu anjelov, ľudí, mystickým zážitkom, naproti plnosti v Kristovi

Pavol píše Kolosanom proti sektám, ktoré sa tam usadili a kazili správnu vieru a evanjelium. Zvlášť bol problém v tomto zbore s gnosticizmom. Ten tvrdil, že Boj je dobrý, ale že telo je špatné, že Ježiš Kristus bol iba jedným z mnohých svetiel pochádzajúcich od Boha, nižších ako samotný Boh. Tieto herézy ktoré tu vznikli, … Čítať ďalej List Kolosanom – obrana proti uctievaniu anjelov, ľudí, mystickým zážitkom, naproti plnosti v Kristovi

Skúsenosti a zážitky nad Božie Slovo – bieda dnešného veku

Dnes žijeme vo veku skúseností a zážitkov. Sú našim najvyšším pravidlom života. Bránime sa nimi a dokazujeme svoju pravdu a oprávnenie konať tak, ako veci cítime. Ale toto nie je cesta kresťana. Ten sa má podriadiť pod slovo Boha, napriek tomu, že to slovo bude často stáť proti nemu. Rovnako žijeme v dobe zázrakov a … Čítať ďalej Skúsenosti a zážitky nad Božie Slovo – bieda dnešného veku

Božia láska ako leží v Písme I. Boh sa nedá ničím ovplyvniť!

Boh je láska. Boh je taká láska, že si pri Ňom môžeme robiť čo sa nám zapáči. On nám odpustí všetko, veď nás miluje. Miluje všetkých rovnako, bez akéhokoľvek rozdielu a preto veľmi túži po našej prítomnosti a to až tak, že i ten náš najmenší prejav lásky k Nemu, Ho robí radostným a šťastím … Čítať ďalej Božia láska ako leží v Písme I. Boh sa nedá ničím ovplyvniť!

Kristus kňaz, Veľkňaz, Prostredník, ktorý sedí vo svätostánku, ktorého sa ľudská ruka ani len nedotkla

Z listu Hebrejom kapitola 7, verše 23-28 Kristus je jediným kňazom novej zmluvy, dokonalým, večným. Pokiaľ starozmluvní kňazi boli hriešni a museli obetovať za svoje hriechy, až potom za hriechy ľudu, Kristus je kňazom dokonalým, ktorý nepoznal hriech. Pokiaľ kňazi obetovali nedokonalé obety zvierat, Kristus ako kňaz obetoval samého seba, ako dokonalú obetu Bohu. Pokiaľ … Čítať ďalej Kristus kňaz, Veľkňaz, Prostredník, ktorý sedí vo svätostánku, ktorého sa ľudská ruka ani len nedotkla

Kráľ Dávid – krátko potom, ako zvíťazil nad Goliášom

Pokračovanie predošlých úvah... 1S 18:1: "Keď Dávid dohovoril so Saulom, duša Jonatánova sa spojila s dušou Dávidovou. Jonatán si ho zamiloval ako seba samého." Jonatán si zamiloval Dávida. Zlé jazyky hovoria dokonca až o homosexualite, ktorú chcú takto ukázať na osobe Dávida, aby si tento hriech ospravedlnili. My však vieme, že Dávid nemal tieto sklony, … Čítať ďalej Kráľ Dávid – krátko potom, ako zvíťazil nad Goliášom

Dvanásť krokov Božej zvrchovanej prozreteľnosti u Jozefa syna Izraelovho

Na Jozefovi vidíme poodhalený plán Božej zvrchovanosti, ako Boh píše dejiny. Boh má v pláne na svet uvaliť obrovský hladomor. Je to trest za bezbožnosť vo svete. Ale aby sa Boh ukázal ako milujúci Pán sveta, skrze jedného človeka - Jozefa - uskutoční svoj plán, aby ľudia od hladu nepomreli. Cesta akou to urobí, je … Čítať ďalej Dvanásť krokov Božej zvrchovanej prozreteľnosti u Jozefa syna Izraelovho

Na čo pozeráš svojimi zmyslami? Na krásu liturgií, alebo na pravú vieru?

Veľkým problémom mnohých ľudí, je odtrhnutie sa od náboženskej viery, od cirkví, ktoré sú bohaté, majú bohato vyzdobené kostoly. Prechod mnohých ľudí  je šokom, keď odídu od pompéznosti k jednoduchej forme viery, kde sa kresťania stretnú v nejakej zasadačke, alebo v byte, alebo vonku pod nebom. Veľké cirkvi majú veľkú pompéznosť, obrady, hudbu, krásu, ktorá … Čítať ďalej Na čo pozeráš svojimi zmyslami? Na krásu liturgií, alebo na pravú vieru?

Kázeň ktorú mnohí neznesú – vyhnanie Hagar a jej syna Izmaela, pretože neboli z Božieho zasľúbenia

Poznáme dobre príbeh o Abrahámovi. Boh prorokoval Abrahámovi, že bude mať potomstva ako piesku na okraji mora, alebo ako hviezd na nebi. Aby Abrahám mohol mať potomstvo, musel mať dediča - syna. On a jeho žena Sára starli, no syna nemali. Tak sa Sára rozhodla, že Abrahám bude mať Syna z jej slúžky - Hagar. … Čítať ďalej Kázeň ktorú mnohí neznesú – vyhnanie Hagar a jej syna Izmaela, pretože neboli z Božieho zasľúbenia

Božie vyvolenie Mojžiša pri ohnivom kríku…

Tento web je výhradne zameraný na veľkosť, suverenitu a zvrchovanosť Boha. Boh ako absolútny vládca, si vyvolil svoj ľud a tiež si vyvolil konkrétnych ľudí, aby konali Jeho vôľu. My dnes počúvame v kresťanskom svete bludy, že ak Boh niečo od človeka chce, človek na to s radosťou odpovie. Volá sa to - učenie synkretizmu … Čítať ďalej Božie vyvolenie Mojžiša pri ohnivom kríku…

Veľkosť človeka? Potrebuje vôbec Boh človeka?

Ak prechádzame dnešnými knihami takzvaných kresťanov, nenarážame tam na nič iného, ako že Boh potrebuje človeka, ako Boh narieka nad tým, že ľudia nechcú prijať Kristov kríž a takto byť spasení. Čím ide človek hlbšie do Božej zvrchovanosti, tým sa viac človek musí umenšovať a preto články a knihy o veľkosti človeka, musí považovať za … Čítať ďalej Veľkosť človeka? Potrebuje vôbec Boh človeka?

Ak človek nemiluje Boha, škoda je mu sa namáhať a robiť sa kresťanom

Základným a hlavným príkazom celej kresťanskej viery, je milovať Boha. Od toho sa všetko odvíja, to je absolútnym jadrom celej kresťanskej nádeje. Nič nadto nemôžeme položiť. Boh nás stvoril, riadi naše životy, riadi celé dejiny ľudstva. Človek je proti Bohu slepý a nevidomý, nedokáže Ho zachytiť, i keby aj nejako mohol zo stvorenstva - prírody, … Čítať ďalej Ak človek nemiluje Boha, škoda je mu sa namáhať a robiť sa kresťanom

Zjavenie Pána, Epiphania, alebo ľudovo – Traja Králi – či Traja mudrci

Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. Zhromaždil všetkých veľkňazov … Čítať ďalej Zjavenie Pána, Epiphania, alebo ľudovo – Traja Králi – či Traja mudrci

BB želá všetkým čitateľom požehnanie na rok 2018. (Video) BB tu bude s vami aj v tomto roku

Web je predplatený aj na rok 2018. Už s jasným posolstvom kresťanskej biblickej viery. V Kristovi máme všetko - On je Cirkev! Je hlavou cirkvi a základným kameňom. My sme iba údmi. V ňom sme pokrstení! Sme pokrstení v smrť Pána, aby sme zomreli starému spôsobu života. On je našim jediným kňazom! Kristus je kňaz … Čítať ďalej BB želá všetkým čitateľom požehnanie na rok 2018. (Video) BB tu bude s vami aj v tomto roku

Vianoce – to malé dieťa je mocný Kráľ! Nie Ježiško ktorý nosí darčeky!

A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. Lk 2:8 Boh svoju spásu začína od posledných. Pastieri, boli v Izraeli v čase príchodu Pána, tými najviac odstrčenými ľuďmi spoločnosti. Nikto o nich nejavil záujem - nevzdelaní chlapci, ktorí pasú zvieratá. Nič nevedia poriadne o Bohu, o spáse, … Čítať ďalej Vianoce – to malé dieťa je mocný Kráľ! Nie Ježiško ktorý nosí darčeky!

Boh ukázal v Písme, ako bude človek spasený na Józuovi…

Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť. Rim 1:17 Spravodlivosť Božia. Obsahuje dva prvky. Prvá je spravodlivosť podľa práva, kde Boh súdi človeka za jeho skutky a život. Táto spravodlivosť, je pre človeka smrťou a jeho koncom, lebo zo skutkov a života, môže … Čítať ďalej Boh ukázal v Písme, ako bude človek spasený na Józuovi…

Mária bola v požehnanom stave z Ducha Svätého Mat 1,18 Aj o dogme bezhriešnosti Márie

Otázka narodenia Mesiáša bola ukrytá u Boha, zahmlená ľudským výkladom Písma. Čo učitelia zákona dobre vedeli bolo to, že sa Mesiáš narodí z Panny. Ale ako sa to stane, ako to prebehne? Každý človek, ktorý sa totiž narodí zo semena muža, sa rodí hriešny, pretože už toto semeno v sebe nesie hriech. Dávid napísal v … Čítať ďalej Mária bola v požehnanom stave z Ducha Svätého Mat 1,18 Aj o dogme bezhriešnosti Márie

Cudzoložná žena. Viera a zákon.

Cudzoložná žena Azda jeden z najznámejších príbehov novej zmluvy, z evanjelií nášho Pána, je príbeh o cudzoložnici. Poďme sa hlbšie zamyslieť nad týmto príbehom, poďme do zdroja - do Božieho slova. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku Jn 8:3 Toto máme radi. Postavíme niekoho do stredu a obžalujeme … Čítať ďalej Cudzoložná žena. Viera a zákon.

Zacheus a Božia milosť

Zacheus a Božia milosť Zlodej Zacheus... Človek opovrhnutý židmi. Konal službu v mene Ríma, vyberal pre Rím dane, pritom bol žid. Poznáme takých ľudí - sú nám odporní. Sú Slováci, majú slovenské korene, slovenské mená, ale doma im visí americká vlajka, pracujú pre temné sily tohto sveta, proti svojmu národu, proti viere svojich predkov. Ako … Čítať ďalej Zacheus a Božia milosť