Sprievodca Kristus…

Pán Boh, keď vyvádzal Izraelský ľud z otroctva Egypta, touto veľkou úlohou poveril Mojžiša. Egypt bol obrazom tohto sveta plného vášní, ale aj otročiny. Izraeliti sa nemali zle, čo sa týka jedla a plných mís, no boli otrokmi, ktorí museli ťažko pracovať, bez jediného dňa odpočinku. Boh si vyhladol Mojžiša, svojho služobníka a ten s … Čítať ďalej Sprievodca Kristus…

Kozly – tí ktorí odmietli Boha a jeho Syna

Písmo nehovorí iba o ovciach Kristových. Hovorí tiež o opaku oviec - o kozloch. Ako kozly sa rodíme všetci. Sme zlí ľudia, ktorí páchajú ten najohavnejší hriech - sebeckosť. Všetko robiť pre seba, aj tie najľudskejšie snahy majú svoj koreň v sebeckosti - to JA som zachránil tých ľudí, to JA som založil humanitárnu spoločnosť. … Čítať ďalej Kozly – tí ktorí odmietli Boha a jeho Syna

Ovečky a Pastier

Kresťania sú v Písme Svätom pomenovaní ako ovečky. Nie je to preto, že by boli hlúpi, alebo že by sa mali stať hlúpymi ovcami. Kresťania sa majú na ovce podobať čo do tichosti, pokory a poddajnosti. Ovca nevzbudzuje v nikom pohoršenie, nikto sa jej neobáva. Ona sa len pasie a dôveruje pastierovi. Niekto by si … Čítať ďalej Ovečky a Pastier

Život bez Krista

Keď slnko zapadne, nastúpi noc a temnota. Ľudia nič nevidia, nedokážu od seba rozlíšiť správne a nesprávne veci. Chodia ako v slepote, padajú do priekop a nevedia, ako sa vyhnúť nešťastiam. Sú ako slepec, ktorý má neustále pred očami tmu a šero. Hľadia a hľadia, ale nič nevidia. Ľudia ktorí vidia im vysvetľujú, ako vyzerá … Čítať ďalej Život bez Krista

Slnko III. Záver

Keď slnko na nebi zreteľne svieti, všetko je jasné a odhalené. Každý človek krásne vidí pred sebou cestu, ktorou má ísť a keďže temnota tu nemá miesto, držiac sa tejto cesty, nemá pútnik kam zablúdiť. Má pred sebou nielen cestu samotnú, ale pozná aj cieľ tejto cesty. Nejde po nej len preto, aby bol zvedavý … Čítať ďalej Slnko III. Záver

Slnko II.

Ľudia sa prechádzajú pod slnkom, ktoré na nich svieti. Slnko svieti na všetkých ľudí naraz, ale aj na každého človeka zvlášť. Zo slnka tak majú osoh všetci ľudia kvôli svetlu a teplu, no zároveň slnko osvetľuje jednotlivo každého človeka, ktorý sa pod ním nachodí. Rovnako je to takto aj s Bohom. On je všadeprítomný a … Čítať ďalej Slnko II.

Slnko

Pred východom slnka, všade vládne čierna tma. Noci sú chladné, temné, okrem slabo svietiaceho mesiaca a malých hviezd, je na zemi ponuro. Akonáhle začína vychádzať slnko, tma sa stráca a my vidíme tú istú šerú krajinu úplne inak, ako sme ju poznali potme. Tak tomu bolo pred príchodom Krista Pána. Vo svete dovtedy kvitlo zlo … Čítať ďalej Slnko