Pane Ježišu Kriste, choď odo mňa prosím Ťa preč! (Evanjelium)

L 8:37: "A všetci obyvatelia kraja Gerazénov prosili Ježiša, aby odišiel od nich; lebo sa ich zmocnila veľká bázeň. Vstúpil teda na loď a vrátil sa." Pán Ježiš vykonal veľký div v Gerazénskom kraji, kde bol posadnutý človek démonmi, ktorého sa ani spútať reťazami nedalo, pretože ich roztrhol. Pán Ježiš z neho nevyhnal jedného démona, … Čítať ďalej Pane Ježišu Kriste, choď odo mňa prosím Ťa preč! (Evanjelium)

O Boháčovi a Lazarovi – Keby som to len bol vedel, neskončil by som v pekle!

Príbeh o Boháčovi a Lazarovi je veľmi známy. Boháč počas života obchádzal Lazara, ktorý sedával pred Boháčovým domom, mal sa dobre, užíval si komfort života a svojho bohatstva, pritom Lazar veril v Hospodina a trpezlivo znášal svoj ťažký osud na tejto zemi. Je to podobenstvo o kresťanovi a pohanovi. Kresťan je ten, kto opustí komfort … Čítať ďalej O Boháčovi a Lazarovi – Keby som to len bol vedel, neskončil by som v pekle!

Vchádzajte úzkou bránou (Evanjelium), alebo lacná milosť, lacná spása skrze vieru?!

Mt 7:13-14: "Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú." Tu ide o rozhodnutie - veľké rozhodnutie. Týka sa zvlášť kresťanov, im je určený tento odkaz z konca blahoslavenstiev na hore. … Čítať ďalej Vchádzajte úzkou bránou (Evanjelium), alebo lacná milosť, lacná spása skrze vieru?!

Evanjelium o nemilosrdnom služobníkovi

Mt 18:23-35: "Preto podobné je kráľovstvo nebeské človeku-kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný desaťtisíc talentov. Pretože nemal čím zaplatiť, rozkázal ho pán predať aj so ženou, aj s deťmi a so všetkým, čo mal, a zaplatiť. Sluha mu však padol k nohám a prosil … Čítať ďalej Evanjelium o nemilosrdnom služobníkovi

Ježiš chodí po mori (Evanjelium). More obraz pekla, loď obraz cirkvi

Mt 14:26-27: "Keď Ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali: To je prízrak! A od strachu kričali. Ježiš však hneď prehovoril k nim: Vzmužte sa, ja som, nebojte sa!" Tam kde prichádza Pán Ježiš, boria sa všetky fyzikálne zákony. Vtelený Boh, má moc nad svojim stvoreným svetom. Kráča po nestálom mori, ktoré … Čítať ďalej Ježiš chodí po mori (Evanjelium). More obraz pekla, loď obraz cirkvi

Kristov kríž stojí pre každého, aby získal večný život (Napomínanie duše)

Pozri duša moja, pozri hore ,hľa, na ukrižovaného Pána. Boh sa vtelil a nechal sa ukrižovať, aby si ty mohla žiť. Nato Boh prišiel na tento svet, nie je to nejaká náhoda, pretože On si vybral dobrovoľne smrť pre našu spásu. Aký dlhý čas si duša moja chodila okolo krížov, ktoré ťa upomínali na Krista … Čítať ďalej Kristov kríž stojí pre každého, aby získal večný život (Napomínanie duše)