Kresťanská stránka hlásania evanjelia tak, ako ho hlásal apoštol Pavol. Zameraná zvlášť na priateľov katolíkov, ktorí veria v inú vieru, ako nás ju naučil náš Pán Ježiš Kristus ústami Apoštolov. Byť tak blízko ku Kristovi, pritom Ho nepoznať ako zdroj spásy. Ako bývalí katolíci, svedčíme vám milí priatelia kostolov a omší – dajte sa zachrániť, zanechajte spoliehanie sa na vlastné skutky , vrhnite sa Bohu Otcu do náručia v mene Ježiša Krista. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ef 2:8-9

Kategória: Evanjelium

9 Posts