List Rimanom – Pavol sa nehanbí za evanjelium. Nešťastné kresťanstvo dnešného veku…

R 1:16: "Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi." Keby sme nemali ani jeden list apoštolov okrem listu Rimanom, len tento samotný list by nám stačil na pochopenie evanjelia. Pavol systematicky vykladá evanjelium a princíp spasenia, zhŕňa v tomto liste všetko, … Čítať ďalej List Rimanom – Pavol sa nehanbí za evanjelium. Nešťastné kresťanstvo dnešného veku…

Reklamy

Všetci čo chcú byť spasenými z prežitého života, zo svojich skutkov, sú zlorečení a prekliati!

Ga 3:10: "Ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje." Pravé evanjelium je plné paradoxov, ak sa pozeráme ľudskými očami. Preto evanjelium ľudia nedokážu prijať. Štandardný model spásy podľa ľudských merítok je taký, že Boh nás podľa skutkov … Čítať ďalej Všetci čo chcú byť spasenými z prežitého života, zo svojich skutkov, sú zlorečení a prekliati!

Nová zmluva začína milosťou

Hneď v úvode novej zmluvy nám nemôže uniknúť, že Boh posiela svojho Syna na svet za jediným účelom. Hriešnych, slabých, nemohúcich ľudí - pozdvihnúť do stavu Božích detí. Nestane sa to tak, že ľuďom Boh dá nadľudské sily aby sa spasili, ale pošle Spasiteľa - teda - Záchrancu - ktorý svoj ľud zachráni z večnej … Čítať ďalej Nová zmluva začína milosťou

Ježišovo netolerantné vyhlásenie: JA SOM cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

Keď Boh povie - Ja Som - je to do skaly vytesané nemenné slovo. Keď sa Mojžiš dopytoval Boha, aké meno má Izraelcom v Egypte zjaviť, Boh mu povedal - povedz im, že ťa poslal - Ja Som! Keď sa židia hádali s Ježišom, že kým sa robí, či je vari starší ako sám Mojžiš? … Čítať ďalej Ježišovo netolerantné vyhlásenie: JA SOM cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

Keď Boh ospravedlňuje zlých, nemorálnych, skazených ľudí! Problém najstarších cirkví, ktoré evanjelium nahradili

Evanjelium je tak jednoduché, že aj malé dieťa ho musí pochopiť, tak to Boh zariadil. Evanjelium je dobrá správa, kde Boh robí spravodlivých tých, ktorí  spravodliví nie sú. Pavol napísal kresťanom: 1Pt 3:18: "Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu." Toto je jadro evanjelia. Kristus, ktorý bol … Čítať ďalej Keď Boh ospravedlňuje zlých, nemorálnych, skazených ľudí! Problém najstarších cirkví, ktoré evanjelium nahradili