Antikrist! 666!

Veľký Ruský svätec Ignatij Brjančaninov poukazuje na hlavnú príčinu odpadnutia kresťanov keď hovorí: „Kto do svojho vnútra neprijal kráľovstvo Božie, ten nespozná antikrista, ten sa určite pre seba nepochopiteľným spôsobom stane jeho prívržencom". „A preto dopustí Boh na nich silu zvodu, aby verili lži" (1Tes 2). Pečate, ktoré spomína zjavenie Jána, ktoré ľudia dostali na … Čítať ďalej Antikrist! 666!

Jalové kresťanstvo dnešného veku, odpad od pravej viery, teoretická viera a sekty.

Čím hlbšie študujeme výklady písiem a život cirkevných otcov, tým sa viac približujeme ku Kristovi a jeho ceste nesenia kríža. Učenie cirkevných otcov je v priamom strete voči tomu, čo sa učí v cirkvách dnes. Ich prvým krokom je opustenie sveta. Tým nemajú na mysli výhradne kláštorný život, ale odpútanie svojho srdca od svetských márností. … Čítať ďalej Jalové kresťanstvo dnešného veku, odpad od pravej viery, teoretická viera a sekty.

Prečo počúvať cirkevných otcov? Alebo – prečo je dnes kresťanstvo jalové…

Čím hlbšie sa ponárame do učenie cirkevných otcov, tým viac sa nám evanjelium odhaľuje. Otcovia vykladajú v plnosti evanjelium a evanjelium sa hlbšie spodobuje v cirkevných otcoch. No nie iba v akejsi teoretickej rovine, ale v ceste viery a nasledovaní Krista. Jeden smer tvrdí - uver a budeš spasený. Je to pravda, ale polovičná. Druhý … Čítať ďalej Prečo počúvať cirkevných otcov? Alebo – prečo je dnes kresťanstvo jalové…

Hlbšie pochopenie evanjelia – My sme tou vdovou s dvomi haliermi v ruke (Krátke výklady)

Keď človek študuje cirkevných otcov, ktorí boli presýtení Božou múdrosťou, začne sa mu otvárať hlbší význam evanjelia. Pán hovoril svetu v podobenstvách, oni im rozumeli, páčilo sa im rozprávanie Ježiša, no On vykladal ešte hlbší význam podobenstva svojim učeníkom. Evanjelium v sebe nesie mnoho symbolov, ktoré sú kryté očiam sveta. Keď sme sa zaoberali rozjímaním … Čítať ďalej Hlbšie pochopenie evanjelia – My sme tou vdovou s dvomi haliermi v ruke (Krátke výklady)

Viera ktorá napĺňa zákon (z listu Rimanom a Galaťanom)

Dnešný svet je svetom nariekania. Kresťania upadli do tak hlbokej pohodlnosti, že im je zaťažké zvádzať boje s telom, so svetom, byť sviecami v tomto temnom údolí smrti. Uznajú že sú padnutí, že sú hriešni, že potrebujú Spasiteľa, ale keď im Spasiteľ podá pomocnú ruku, tak opäť kričia - nevládzeme dodržiavať zákon, naše telo je … Čítať ďalej Viera ktorá napĺňa zákon (z listu Rimanom a Galaťanom)

Ťažká spoveď kresťana – nemilujem blížneho, nemám spasiteľnú vieru, som plný pýchy

Nemilujem svojho blížneho Nielenže som neschopný položiť za neho svoj život (ako hovorí evanjelium o tom, kto má lásku k svojmu priateľovi), ale ani neobetujem pre dobro svojho blížneho svoje šťastie, svoje pohodlie, svoj pokoj. Keby som ho miloval ako seba samého, ako hovorí evanjelium, jeho nešťastie by ma zarmútilo a jeho šťastie by ma … Čítať ďalej Ťažká spoveď kresťana – nemilujem blížneho, nemám spasiteľnú vieru, som plný pýchy

Základné dogmy kresťanstva – Vtelenie Božieho Syna a Trojica I.

Kresťania rannej cirkvi nepoznali nejaké hlboké teológie, ale žili zo základných dogiem, ktoré cirkev ustanovila. Išlo o slávenie narodenia Pána, obrezanie, krst, pôst, umučenie a zmŕtvychvstanie. Tieto základné kamene kresťanstva, sa dostali do sviatkov, aby si ich veriaci pripomínali rok čo rok. Je až zarážajúce, ako tieto veci dokázali vyložiť v súvislosti zo spásou. Ak … Čítať ďalej Základné dogmy kresťanstva – Vtelenie Božieho Syna a Trojica I.

Nemilujem Boha – ťažká spoveď kresťana (Krátke výklady)

Skutočne milujeme Boha celým srdcom, celou mysľou, celou dušou, celou silou? Urobme si test, ako sme na tom v dodržiavaní prvého prikázania... Nemilujem Boha Keby som miloval Boha, neustále by som na neho myslel s radostným srdcom. Každá myšlienka na Boha by mi poskytovala šťastie a blaženosť. Naopak, oveľa častejšie a horlivejšie myslím na pozemské … Čítať ďalej Nemilujem Boha – ťažká spoveď kresťana (Krátke výklady)

Zachovať si prvotnú horlivosť, pokora a oddelenie sa od sveta. (Krátke výklady)

Z napomenutia kresťana Je potrebné všetkými silami do konca života ochraňovať prvotnú horlivosť, pretože mnohí ju stratili a nezískali ju späť. Kvôli tomu treba neustále pamätať na smrť, lebo keď je duša hoci len trochu pripravená na smrť, nebojí sa jej, ale prichádza k pokore a pokániu, zabúda na všetko svetské, chráni si myseľ nerozptýlenú … Čítať ďalej Zachovať si prvotnú horlivosť, pokora a oddelenie sa od sveta. (Krátke výklady)

Iba jeden skutok je hodný neba (Krátke výklady)

Za Pánom Ježišom prichádzajú farizeji a zákonníci a pýtajú sa ho, čo majú robiť, aby konali Božie skutky, inak povedané - aby konali skutky, ktoré by sa páčili Bohu. Koľkí kresťania na túto otázku by nesprávne odpovedali?! Niekto by povedal, že sa má modliť, veľa modliť, iný že sa má často spovedať, ďalší, že je … Čítať ďalej Iba jeden skutok je hodný neba (Krátke výklady)

Európa a svet odmietli desatoro. Blízky koniec na obzore. Ešte sa dá odvrátiť temné nebezpečenstvo…

Prečo sa svet dnes dostal do totálnej duchovnej krízy? Samovraždy, beznádeje, otroctvo zadĺženosti bankám, strata národnej identity, zničené rodiny, zle vychované deti, uprednostňovanie nemorálnych zákonov pred správnymi, zmiešavanie rás - čo zodpovedá návratu k babylonskému pohanstvu a stavania jednej veže - a mnohé ďalšie veci, ktoré sa dostali do sveta, pod silou temnoty. Prečo sa … Čítať ďalej Európa a svet odmietli desatoro. Blízky koniec na obzore. Ešte sa dá odvrátiť temné nebezpečenstvo…