Ťažká spoveď kresťana – nemilujem blížneho, nemám spasiteľnú vieru, som plný pýchy

Nemilujem svojho blížneho Nielenže som neschopný položiť za neho svoj život (ako hovorí evanjelium o tom, kto má lásku k svojmu priateľovi), ale ani neobetujem pre dobro svojho blížneho svoje šťastie, svoje pohodlie, svoj pokoj. Keby som ho miloval ako seba samého, ako hovorí evanjelium, jeho nešťastie by ma zarmútilo a jeho šťastie by ma … Čítať ďalej Ťažká spoveď kresťana – nemilujem blížneho, nemám spasiteľnú vieru, som plný pýchy

Základné dogmy kresťanstva – Vtelenie Božieho Syna a Trojica I.

Kresťania rannej cirkvi nepoznali nejaké hlboké teológie, ale žili zo základných dogiem, ktoré cirkev ustanovila. Išlo o slávenie narodenia Pána, obrezanie, krst, pôst, umučenie a zmŕtvychvstanie. Tieto základné kamene kresťanstva, sa dostali do sviatkov, aby si ich veriaci pripomínali rok čo rok. Je až zarážajúce, ako tieto veci dokázali vyložiť v súvislosti zo spásou. Ak … Čítať ďalej Základné dogmy kresťanstva – Vtelenie Božieho Syna a Trojica I.

Nemilujem Boha – ťažká spoveď kresťana (Krátke výklady)

Skutočne milujeme Boha celým srdcom, celou mysľou, celou dušou, celou silou? Urobme si test, ako sme na tom v dodržiavaní prvého prikázania... Nemilujem Boha Keby som miloval Boha, neustále by som na neho myslel s radostným srdcom. Každá myšlienka na Boha by mi poskytovala šťastie a blaženosť. Naopak, oveľa častejšie a horlivejšie myslím na pozemské … Čítať ďalej Nemilujem Boha – ťažká spoveď kresťana (Krátke výklady)

Zachovať si prvotnú horlivosť, pokora a oddelenie sa od sveta. (Krátke výklady)

Z napomenutia kresťana Je potrebné všetkými silami do konca života ochraňovať prvotnú horlivosť, pretože mnohí ju stratili a nezískali ju späť. Kvôli tomu treba neustále pamätať na smrť, lebo keď je duša hoci len trochu pripravená na smrť, nebojí sa jej, ale prichádza k pokore a pokániu, zabúda na všetko svetské, chráni si myseľ nerozptýlenú … Čítať ďalej Zachovať si prvotnú horlivosť, pokora a oddelenie sa od sveta. (Krátke výklady)

Iba jeden skutok je hodný neba (Krátke výklady)

Za Pánom Ježišom prichádzajú farizeji a zákonníci a pýtajú sa ho, čo majú robiť, aby konali Božie skutky, inak povedané - aby konali skutky, ktoré by sa páčili Bohu. Koľkí kresťania na túto otázku by nesprávne odpovedali?! Niekto by povedal, že sa má modliť, veľa modliť, iný že sa má často spovedať, ďalší, že je … Čítať ďalej Iba jeden skutok je hodný neba (Krátke výklady)

Kresťan je chrámom Ducha Svätého, v ktorom prebýva Kristus..

Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? 1Kor:3-16 Ľudia postavili obrovské kostoly a katedrály, ktoré zasvätili Bohu. Bola to napodobnenina starej zmluvy, kde mali Izraeliti chrám. Nová zmluva Boha s ľuďmi nevyžaduje chrámy, kostoly, katedrály. Každý kresťan je totiž chrámom, kostolom, katedrálou, kde má prebývať Duch Svätý. Ó Bože Všemohúci, … Čítať ďalej Kresťan je chrámom Ducha Svätého, v ktorom prebýva Kristus..