Biskup Athanás – učiteľ cirkvi (Kresťanskí hrdinovia). Ariáni popierajúci Božstvo Krista, nedokázali kameň viery – Athanása – nijako odpratať

Úvod... Aj dnes sme v dobe, kedy sa popiera Božstvo Pána Ježiša Krista, popiera sa Trojica a to len preto, lebo nastúpila nová generácia Ariánov, ktorých poznať po ovocí - šíria zákernosti, klamstvá, prekrúcajú evanjelium, ich učenie je plné pýchy a arogancie. Athanás napísal vyznanie viery, ktoré podnes zostalo základným kameňom viery kresťanov. Bludári proti … Čítať ďalej Biskup Athanás – učiteľ cirkvi (Kresťanskí hrdinovia). Ariáni popierajúci Božstvo Krista, nedokázali kameň viery – Athanása – nijako odpratať

Biskup Spiridon – Obranca viery na koncile v Nicei a divotvorca (Kresťanskí hrdinovia)

Tento muž Boží je slávny vo sv. cirkvi prostotou svojej viery, veľkou nábožnosťou, darom predpovedania i zázrakov, a je patrón zemský Dalmácie, kde je zasvätený sviatok pamiatke jeho. Sv. Spiridion narodil sa koncom tretieho storočia po Kristu Pánu na ostrove Cypre z chudobných kresťanských rodičov. Prostí a nábožní jeho rodičia, ktorí poctivo živili sa roľníctvom … Čítať ďalej Biskup Spiridon – Obranca viery na koncile v Nicei a divotvorca (Kresťanskí hrdinovia)

Život Antona Pustovníka, z ktorého dávame na stránku učenie

Život sv. Antona opísal sv. Atanáz Veľký a temer bez skrátenia sa nachádza v rozsiahlej zbierke rozprávania o životoch svätých, určených na čítanie podľa kalendárneho poriadku. Tu sa uverejňuje len vo všeobecných črtách. Už v detstve sa odhalilo Božie vyvolenie sv. Antona na poslanie, ktoré uskutočnil. Tiché a srdečno-vrúcne správanie sa, jeho náklonnosť k samotárstvu, … Čítať ďalej Život Antona Pustovníka, z ktorého dávame na stránku učenie

Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov – bez písma nie je národ!

Národy sa spolčovali na základe jazyka, ktorý mal mierne odchýlky, ale ľudia si rozumeli v reči. Aj Slovensko ako je malé, má mnoho nárečí a odchýlok od spisovného jazyka. No národy sa stávajú skutočnými národmi až potom, keď svoju reč vedia zapísať. Na základe zapísanej reči, môžu ustanoviť a zapísať zákony, ktoré boli predávané ústne. … Čítať ďalej Cyril a Metod – Apoštoli Slovanov – bez písma nie je národ!

Lucian, mučeník +312 (Kresťanskí hrdinovia)

V Ázii na brehoch rieky Oronty, v plodnej doline, stojí chatrná osada Antakia, plná starobylých rozvalín, ale oku a srdcu kresťanského pútnika veľmi milá. Rozpadnuté miesto toto je starodávna Antiochia, sídelné miesto týrskych kráľov a neskôr kresťanov. Apoštoli Peter a Pavel mnoho ľudí obrátili v Antiochii na vieru kresťanskú; ona je kolískou mena kresťanského; tu … Čítať ďalej Lucian, mučeník +312 (Kresťanskí hrdinovia)

Títus, biskup, ktorému Pavol adresoval listy v Písmach.

Medzi tisícami pohanov, ktorých apoštol Pavel, apoštol národov, kázaním o Kristu ukrižovanom na pravú vieru obrátil, nachodí sa aj Títus. Podľa svedectva Jána Zlatoustého a iných narodil sa v Korinte z rodičov pohanských. Od svojej mladosti viedol život cnostný, utiahnutý a panenský; usilovnosťou svojou vzdelal sa aj v umeniach a rečiach. Keď Pavel prvý krát … Čítať ďalej Títus, biskup, ktorému Pavol adresoval listy v Písmach.

Mučeník Kliment, biskup rímsky (Kresťanskí hrdinovia)

(Budeme dávať na stránku aj jeho listy kresťanom, ktoré sa dochovali.) Kliment, biskup rímsky, sa narodil v Ríme a pochádzal z cisárskeho rodu. Bol súčasníkom svätých apoštolov. Raz sa stalo, že jeho matka a dvaja bratia, keď plávali po mori, boli kvôli búrke zanesení do rôznych krajín. Ich otec sa potom vydal ich hľadať. Aj … Čítať ďalej Mučeník Kliment, biskup rímsky (Kresťanskí hrdinovia)

Kvirín, biskup a mučeník (Kresťanskí hrdinovia)

O mladosti a iných okolnostiach z mužského veku sv. Kvirína nie je nám nič známe. Čo starec, v pokročilom veku, bol biskupom v meste Laureakume, terajšom Lorchu, v krajine Norikum (teraz Rakúsko). Zo svätej horlivosti prišiel do Pannonie, terajšieho zadunajského Uhorska, usadil sa v meste Siscii (teraz Sisek nazvanom), na hranici Chorvátska ležiacom a hlásal … Čítať ďalej Kvirín, biskup a mučeník (Kresťanskí hrdinovia)