Lucian, mučeník +312 (Kresťanskí hrdinovia)

V Ázii na brehoch rieky Oronty, v plodnej doline, stojí chatrná osada Antakia, plná starobylých rozvalín, ale oku a srdcu kresťanského pútnika veľmi milá. Rozpadnuté miesto toto je starodávna Antiochia, sídelné miesto týrskych kráľov a neskôr kresťanov. Apoštoli Peter a Pavel mnoho ľudí obrátili v Antiochii na vieru kresťanskú; ona je kolískou mena kresťanského; tu … Čítať ďalej Lucian, mučeník +312 (Kresťanskí hrdinovia)

Títus, biskup, ktorému Pavol adresoval listy v Písmach.

Medzi tisícami pohanov, ktorých apoštol Pavel, apoštol národov, kázaním o Kristu ukrižovanom na pravú vieru obrátil, nachodí sa aj Títus. Podľa svedectva Jána Zlatoustého a iných narodil sa v Korinte z rodičov pohanských. Od svojej mladosti viedol život cnostný, utiahnutý a panenský; usilovnosťou svojou vzdelal sa aj v umeniach a rečiach. Keď Pavel prvý krát … Čítať ďalej Títus, biskup, ktorému Pavol adresoval listy v Písmach.

Mučeník Kliment, biskup rímsky (Kresťanskí hrdinovia)

(Budeme dávať na stránku aj jeho listy kresťanom, ktoré sa dochovali.) Kliment, biskup rímsky, sa narodil v Ríme a pochádzal z cisárskeho rodu. Bol súčasníkom svätých apoštolov. Raz sa stalo, že jeho matka a dvaja bratia, keď plávali po mori, boli kvôli búrke zanesení do rôznych krajín. Ich otec sa potom vydal ich hľadať. Aj … Čítať ďalej Mučeník Kliment, biskup rímsky (Kresťanskí hrdinovia)

Kvirín, biskup a mučeník (Kresťanskí hrdinovia)

O mladosti a iných okolnostiach z mužského veku sv. Kvirína nie je nám nič známe. Čo starec, v pokročilom veku, bol biskupom v meste Laureakume, terajšom Lorchu, v krajine Norikum (teraz Rakúsko). Zo svätej horlivosti prišiel do Pannonie, terajšieho zadunajského Uhorska, usadil sa v meste Siscii (teraz Sisek nazvanom), na hranici Chorvátska ležiacom a hlásal … Čítať ďalej Kvirín, biskup a mučeník (Kresťanskí hrdinovia)