Hľaďte na Apoštola a Veľkňaza nášho vyznania List Židom krok za krokom 3:1-6

1 Preto, svätí bratia a účastníci nebeského povolania, pozorujte Apoštola a Veľkňaza nášho vyznania, Ježiša, 2 verného Tomu, kto Ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom Jeho dome. 3 Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom. 4 Lebo každý dom musí niekto … Čítať ďalej Hľaďte na Apoštola a Veľkňaza nášho vyznania List Židom krok za krokom 3:1-6

Krok za krokom. List Židom 2:5-10 Pán Ježiš sa ponižuje na úroveň človeka, menej ako anjeli

5 Lebo nie anjelom podriadil Boh budúci svet, o ktorom hovoríme. 6 Veď ktosi svedčí niekde, keď hovorí: Čože je človek, že naňho pamätáš? A čo Syn človeka, že sa oňho staráš? 7 Menším od anjelov si Ho načas učinil, slávou a cťou si Ho ovenčil, 8 všetko si Mu poddal pod nohy. Keď Mu … Čítať ďalej Krok za krokom. List Židom 2:5-10 Pán Ježiš sa ponižuje na úroveň človeka, menej ako anjeli

Krok za krokom. List Židom 2:1-4 Beda tým, ktorí odmietli evanjelium – zvlášť beda kresťanom?

Práve preto tým viac treba si nám všímať, čo sme počuli, aby sme to neobišli. 2 Lebo ak už slovo, ktoré anjeli hlásali, bolo prísne platné a akýkoľvek priestupok a neposlušnosť našli zaslúženú odplatu, 3 akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie, ktoré najprv Pán zvestoval, potom nám ho potvrdili tí, čo ho počuli, … Čítať ďalej Krok za krokom. List Židom 2:1-4 Beda tým, ktorí odmietli evanjelium – zvlášť beda kresťanom?

Krok za krokom. List Židom 1:10-14 – Ty si, Pane, v počiatkoch založil zem

10 „Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. 11 Ony sa pominú, ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú, 12 zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú.“ 13 A kedy ktorému z anjelov povedal: „Seď … Čítať ďalej Krok za krokom. List Židom 1:10-14 – Ty si, Pane, v počiatkoch založil zem

Krok za krokom. List Židom 1:4-9 Nech sa Mu klaňajú všetci anjeli Boží

O toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil. Veď kedy ktorému anjelovi povedal Boh: Syn môj si Ty, ja som ťa splodil dnes? A inde: Ja Mu budem otcom a On mi bude synom. A keď zase uvedie Prvorodeného na svet, hovorí: Nech padnú pred Ním na kolená všetci anjeli … Čítať ďalej Krok za krokom. List Židom 1:4-9 Nech sa Mu klaňajú všetci anjeli Boží

Krok za krokom – List Židom 1:1-4 Odblesk Jeho slávy a obraz Jeho podstaty

Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov,na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil … Čítať ďalej Krok za krokom – List Židom 1:1-4 Odblesk Jeho slávy a obraz Jeho podstaty

Písmo krok za krokom – List Židom 1:1-4 Za týchto posledných dní nám (Boh) hovoril v Synovi

Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) … Čítať ďalej Písmo krok za krokom – List Židom 1:1-4 Za týchto posledných dní nám (Boh) hovoril v Synovi