Náš Spasiteľ musí byť Boh a človek (Martin Luther – zamyslenia)

(Ježiš Kristus), ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom...F 2, 6-7 Predovšetkým musíme mať takého Spasiteľa, ktorý nás dokáže zachrániť z moci boha a kniežaťa tohto sveta - totiž diabla, ako aj z hriechu a smrti, a … Čítať ďalej Náš Spasiteľ musí byť Boh a človek (Martin Luther – zamyslenia)

Rodičia prichádzajú do neba alebo pekla, skrze svoje deti… (Dr. Martin Luther)

Kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma! Kto by však zviedol na hriech jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, lepšie by bolo, aby mu oslí žarnov zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny. Mt 18,5 - 6 Tak teda je pravda, ako sa hovorí, že i keby … Čítať ďalej Rodičia prichádzajú do neba alebo pekla, skrze svoje deti… (Dr. Martin Luther)

Martin Luther – O neslobodnej vôli (1525) – II. Humanizmus Erazmusa VS Teocentrizmus Luthera

Predošlá kapitola Takto vyzerá moje rozhodnutie, aby som bol tiež trochu rétorický a dialektický: Boh a Písmo Božie sú dve rozličné veci, nemenej ako sú dvoma rozličnými vecami Tvorca a stvorenie. Nikto nepochybuje o tom, že v Bohu je mnoho skrytého, o čom nevieme, tak, ako sám o poslednom čase hovorí: „O tom dni a … Čítať ďalej Martin Luther – O neslobodnej vôli (1525) – II. Humanizmus Erazmusa VS Teocentrizmus Luthera

M. Luther – Dieťa Ježiš chce bývať v Tvojom srdci ale nič iného ako seba tam neznesie!

Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Iz 9, 5 Toto Dieťa nám je dané nato, aby nám naplnilo srdce. Keď sa Mu srdce vierou odovzdá, zistí, že On je láskavý Ježiš. Takto sa srdce pozdvihne k Otcovi, … Čítať ďalej M. Luther – Dieťa Ježiš chce bývať v Tvojom srdci ale nič iného ako seba tam neznesie!

Vzoprite sa diablovi – Luther zamyslenia

Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode. 1Tes 2, 8 Malý húf kresťanov, podľa príkladu svojho Pána a Majstra Krista, takto hovorí diablovi: „Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!" To … Čítať ďalej Vzoprite sa diablovi – Luther zamyslenia

Luther Zamyslenia – Príď kráľovstvo Tvoje. Mt 6,10

Luther Zamyslenia - Príď kráľovstvo Tvoje. Mt 6,10 Táto modlitba robí dve veci: ponižuje a povyšuje nás. 1. Po prvé, pokoruje nás, aby sme verejne vyznali, že kráľovstvo Božie ešte k nám neprišlo. Keď si to vážne uvedomíme a budeme sa túto prosbu dôkladne modliť, pochopíme, že je to hrozné a musí to každé zbožné … Čítať ďalej Luther Zamyslenia – Príď kráľovstvo Tvoje. Mt 6,10

Luther – zamyslenia. II. Adventná nedeľa – Kristus prichádza súdiť svet!

KRISTUS PRICHÁDZA SÚDIŤ SVET Druhá Adventná Nedeľa Keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi. 1 Tes 4,16 Keď zaznie takýto hlas a posledná Božia trúba, budú slnko, mesiac a všetky stvorené veci privolávať: Zabíjaj, Pane Bože, zabíjaj! Tu sú bezbožní, … Čítať ďalej Luther – zamyslenia. II. Adventná nedeľa – Kristus prichádza súdiť svet!