Márnotratný Syn záver – Obraz staršieho syna, aj ako obraz strateného židovského národa, ktorý podnes blúdi…

L 15:25-28: "Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a približoval k domu, počul hudbu a tanec. I zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo je to. A ten mu povedal: Prišiel ti brat a otec zabil vykŕmené teľa, že ho dostal zdravého. Nato sa tento nahneval a nechcel vojsť. Ale otec … Čítať ďalej Márnotratný Syn záver – Obraz staršieho syna, aj ako obraz strateného židovského národa, ktorý podnes blúdi…

Márnotratný syn V. Syn činí pokánie, privítanie Otca…

L 15:18-19: "Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom; prijmi ma ako jedného z nádenníkov." Pokánie znamená zmenu zmýšľania. Nie nejakú zmenu ohľadom tohto sveta, ale zmenu od tohto sveta, smerom k Bohu. Tento syn si plne uvedomuje, … Čítať ďalej Márnotratný syn V. Syn činí pokánie, privítanie Otca…

Márnotratný Syn IV. – O obrátení, pekle a vstúpení do seba…

L 15:14: "Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť." Tento verš je zaujímavý. Mladší syn všetko otcove imanie premrhal. Už toto samo o sebe je dosť zlé, pretože človek sa začne sám seba pýtať - čo teraz? Normálne by si človek azda aj niečo vyžobral, ale tu … Čítať ďalej Márnotratný Syn IV. – O obrátení, pekle a vstúpení do seba…

Márnotratný Syn III. Bohatstvo, užívanie si sveta, rozkošníctvo – to nedáva človeku pokoj, za ktorý by tieto márnivé veci vymenil.

L 15:13: "Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie." Mladší syn odišiel ďaleko od svojho domova, s balíkom peňazí, ktoré otec ťažko nadobudol, v tvrdej práci. My tu čítame, že premrhal všetko imanie. Ak človek dostane zdarma takéto veľké peniaze, nedokáže si predstaviť, … Čítať ďalej Márnotratný Syn III. Bohatstvo, užívanie si sveta, rozkošníctvo – to nedáva človeku pokoj, za ktorý by tieto márnivé veci vymenil.

Márnotratný Syn II. – Vzal podiel a odišiel do neznáma – alebo láska k vlasti, ku krajine, ktorú nám Boh dal…

L 15:13: "Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie." Otec dal mladšiemu synovu podiel. Ten ešte niekoľko dní zostal v otcovskom dome, no po čase odišiel do cudziny. Nálada v tomto dome musela byť zvláštna. Syn sa teší, že bude konečne samostatný. Otec … Čítať ďalej Márnotratný Syn II. – Vzal podiel a odišiel do neznáma – alebo láska k vlasti, ku krajine, ktorú nám Boh dal…

Márnotratný Syn I.

Jedno z najznámejších Ježišových podobenstiev, sa pokúsime prerozprávať v niekoľkých rozjímaniach nad touto veľkou školou. Bez dlhého úvodu sa pozrime do Božieho slova: L 15:11: "Jeden človek mal dvoch synov." Toto podobenstvo je veľmi špecifické, obsahuje veľa poučení a detailov. Jeden človek mal dvoch synov a my uvidíme, ako sa každý jeden z týchto synov … Čítať ďalej Márnotratný Syn I.