Kristov kríž stojí pre každého, aby získal večný život (Napomínanie duše)

Pozri duša moja, pozri hore ,hľa, na ukrižovaného Pána. Boh sa vtelil a nechal sa ukrižovať, aby si ty mohla žiť. Nato Boh prišiel na tento svet, nie je to nejaká náhoda, pretože On si vybral dobrovoľne smrť pre našu spásu. Aký dlhý čas si duša moja chodila okolo krížov, ktoré ťa upomínali na Krista … Čítať ďalej Kristov kríž stojí pre každého, aby získal večný život (Napomínanie duše)

Napomínanie duše – Boh ťa povolal, ako si odpovedala na toto povolanie?

Duša moja nešťastná, pozri akú milosť ti Boh dal. Dal ti ten najväčší dar, aký len niekto niekomu môže dať - VIERU. Uverila si duša moja, poddala si sa pod Krista a prijala si ho ako svojho Pána a Spasiteľa, ale Božie slovo ťa učí, aby si teraz žila s Bohom, aby si sa oddelila … Čítať ďalej Napomínanie duše – Boh ťa povolal, ako si odpovedala na toto povolanie?