Kristus nič neprospeje tým, ktorí sa spoliehajú na seba… Z listu Galaťanom o obriezke, alebo problém milosti posväcujúcej…

Spoliehať sa na seba znamená, postaviť aspoň kúsok na svoju spásu. Je to pre mnohých v spáse absolútne prioritné. Mnoho ľudí tvrdí, že sa spolieha na Krista, ale pritom sa spoliehajú na seba, na svoje výkony. Keď začnete čítať Písmo, zvlášť listy, toto vás najviac zarazí. Pavol varuje, že ak človek pridá iba jednu vec…

Spasenie z listu Galaťanom. Kto by učil iné evanjelium, prekliaty jest. Agar a Sára – spása alebo skutky…

Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, [aby ste neboli povoľní pravde]? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného! Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali Ducha, a či zo zvestovania viery? Či ste takí nerozumní? Začali ste duchom, a teraz končíte telom? Gal 3:1-3 Kresťanstvo…

Kristus je jediný kňaz všetkých kresťanov… Alebo prečo mnohí kresťania nemajú navždy odpustené hriechy?!

Ježiš Kristus okrem toho všetkého, čo sa v cirkvách hovorí, urobil niečo, čo sa v cirkvách nehovorí. On zrušil ľudské kňažstvo, kedy sa sám stal kňazom a prostredníkom medzi Bohom a človekom. Mnohí ľudia hovoria – veď máme kňazov, ľudí, ktorí vykonávajú obetu na oltári. Nato sa vždy pýtam protiotázkou – koľko kňazov zomrelo v…

Spasenie z listu Rimanom

Nie je nič dôležitejšie vo viere človeka ako spasenie. Ale práve o spasení, sa paradoxne hovorí v cirkvách najmenej, ak sa vôbec niečo hovorí. Ľudia sa zaoberajú ľudskými výkonmi – čo robiť, ako sa správať v kostole, kedy a kde si kľaknúť, ako sa obliekať, čo čítať, čo sa modliť, akého svätca vyznávať – ale…

Ako budú spasení tí, ktorí Krista nepoznali? Úbohý spravodlivý domorodec, nemá Krista, čo s ním?

Katechizmus katolíckej cirkvi píše: Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu. Toto učenie je v cirkvi už dosť dlho. Pozrime sa vo svetle Písma, čo to tu…

Božie úžasné zasľúbenia, sme dedičia, synovia Boží. Alebo – spáchal si hriech, bez spovede sa neukazuj Bohu na oči!?

Evanjelium ktoré ani evanjeliom nie je, ktoré sa však pod názvom – evanjelium – dnes hlása, je záležitosť našich skutkov a našich výkonov. Podľa tohto falošného evanjelia, Pán Boh na konci života zbilancuje čo sme vykonali a podľa toho nás bude súdiť. Takto fungujú skutky. Ak chce byť človek spasený zo skutkov, musí dodržať celé…

Prečo je celá spása postavená na Bohu? Lebo človek je zločinec! Úvod do vyvolenia…

O skazenosti človeka, je tu na stránkach v poslednej dobe popísané dosť. Pozrime sa teraz na milosrdenstvo Boha a jeho vyvolenie si svojho ľudu. Dnešný liberálno-humanistický človek, má s vyvolením, ktoré hlásal Pavol či Augustín dosť veľký problém. Dnes nájdete skôr vyvracanie Augustínovho učenia ohľadom predestinácie, ako jeho obhajoby. Je to neznalosť Boha a jeho…