Mária bola v požehnanom stave z Ducha Svätého Mat 1,18 Aj o dogme bezhriešnosti Márie

Otázka narodenia Mesiáša bola ukrytá u Boha, zahmlená ľudským výkladom Písma. Čo učitelia zákona dobre vedeli bolo to, že sa Mesiáš narodí z Panny. Ale ako sa to stane, ako to prebehne? Každý človek, ktorý sa totiž narodí zo semena muža, sa rodí hriešny, pretože už toto semeno v sebe nesie hriech. Dávid napísal v … Čítať ďalej Mária bola v požehnanom stave z Ducha Svätého Mat 1,18 Aj o dogme bezhriešnosti Márie

Cudzoložná žena. Viera a zákon.

Cudzoložná žena Azda jeden z najznámejších príbehov novej zmluvy, z evanjelií nášho Pána, je príbeh o cudzoložnici. Poďme sa hlbšie zamyslieť nad týmto príbehom, poďme do zdroja - do Božieho slova. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku Jn 8:3 Toto máme radi. Postavíme niekoho do stredu a obžalujeme … Čítať ďalej Cudzoložná žena. Viera a zákon.

Veľa je povolaných, málo vyvolených. Tí ktorí žijú dvojaký kresťanský život – neuvidia nebeskú vlasť!

Nezatvrďte si srdce ako v Meribe, ako na púšti v deň Massy , kde ma pokúšali vaši otcovia, skúšali ma, hoci videli môj skutok. Ž 95:8-9 Písmo hovorí, že je veľa povolaných, ale málo vyvolených. A inde - nie všetci ktorí sú z Izraela, sú Izrael. A náš Pán hovorí - Nie každý kto mi … Čítať ďalej Veľa je povolaných, málo vyvolených. Tí ktorí žijú dvojaký kresťanský život – neuvidia nebeskú vlasť!

Uctievanie Boha podľa Neho – nie podľa toho, čo si vymyslel človek!

Úcta k Bohu má byť súčasťou kresťana, má byť jeho pokrmom a modlitbou. Ak sa pozrieme do Božieho slova, vidíme že úcta nemá byť zameraná k stvoreným veciam, aj preto druhé Božie prikázanie hovorí, o zákaze klaňaniu sa stvoreným veciam, o uctievaní stvorených vecí. Všimnime si jednu vec. Aj keď sa ľudia klaňali Pánovi Ježišovi, … Čítať ďalej Uctievanie Boha podľa Neho – nie podľa toho, čo si vymyslel človek!

Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; Mt 25:35

Táto stať písma začína takto: Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, a postaví si ovce sprava, kozlov však zľava. Mt 25:31-33 Ak by sme mali nosný … Čítať ďalej Lebo hladný som bol, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma; Mt 25:35

Veľmi draho ste boli kúpení! Nebuďte otrokmi ľudí! 1Kor:7-23

Kristus nás vykúpil spod otroctva nielen hriechu, ale aj ľudských požiadaviek a zaťažení. Do cirkvi sa však votreli ľudia, ktorí uvalili mnohé pravidlá, predpisy, nariadenia - čo konať, ako sa modliť, kedy sa kde dostaviť, kam ísť, koľko toho vykonať. Miesto evanjelia milosti, miesto evanjelia slobody v Kristovi, uvalili na Boží ľud ťažké jarmo otroctva. … Čítať ďalej Veľmi draho ste boli kúpení! Nebuďte otrokmi ľudí! 1Kor:7-23

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová na nikdy nepominú. Lk 21:33

Všetko ľudské, všetko čo je vytvorené človekom, čaká pád a smrť. Veľké ríše sa rozpadli, výrobky ľudských rúk sa v mori času rozpadávajú. Mocné pyramídy, kde medzi dva kamene sa nedal vtisnúť papier, sa dnes menia na prach, v južnej Amerike sa z nich stávajú už iba kopce. Inak tomu nie je ani so slovom. … Čítať ďalej Nebo a zem sa pominú, ale moje slová na nikdy nepominú. Lk 21:33

Kristus nič neprospeje tým, ktorí sa spoliehajú na seba… Z listu Galaťanom o obriezke, alebo problém milosti posväcujúcej…

Spoliehať sa na seba znamená, postaviť aspoň kúsok na svoju spásu. Je to pre mnohých v spáse absolútne prioritné. Mnoho ľudí tvrdí, že sa spolieha na Krista, ale pritom sa spoliehajú na seba, na svoje výkony. Keď začnete čítať Písmo, zvlášť listy, toto vás najviac zarazí. Pavol varuje, že ak človek pridá iba jednu vec … Čítať ďalej Kristus nič neprospeje tým, ktorí sa spoliehajú na seba… Z listu Galaťanom o obriezke, alebo problém milosti posväcujúcej…

Ak sa človek znovu nenarodí duchovne, nepríde do kráľovstva nebeského…

Za Pánom Ježišom prichádza popredný farizej Nikodém. Ide na Ježiša okľukou, pochlebuje mu, že prišiel od Boha, lebo koná podivné skutky, ale Pán Ježiš nedbá na tieto slová a rovno zatne do živého a povie: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Jn 3:5 … Čítať ďalej Ak sa človek znovu nenarodí duchovne, nepríde do kráľovstva nebeského…

Spasenie z listu Galaťanom. Kto by učil iné evanjelium, prekliaty jest. Agar a Sára – spása alebo skutky…

Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, [aby ste neboli povoľní pravde]? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného! Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali Ducha, a či zo zvestovania viery? Či ste takí nerozumní? Začali ste duchom, a teraz končíte telom? Gal 3:1-3 Kresťanstvo … Čítať ďalej Spasenie z listu Galaťanom. Kto by učil iné evanjelium, prekliaty jest. Agar a Sára – spása alebo skutky…

Odpusť nám naše viny. Ako prichádza človek k pravému odpusteniu?

Odpustenie je kľúčom k celému kresťanskému životu. Ak nemáme odpustené všetky hriechy, sme v nepriateľstve s Bohom, nie sme ospravedlnení, visí nad nami Boží hnev. Modlíme sa v modlitbe Pána tento úsek modlitby - odpusť nám naše viny... Keď my odpúšťame nejakému človeku, je problém odpustiť mu zo srdca. Keď sme s niekým boli vo … Čítať ďalej Odpusť nám naše viny. Ako prichádza človek k pravému odpusteniu?

Kristus je jediný kňaz všetkých kresťanov… Alebo prečo mnohí kresťania nemajú navždy odpustené hriechy?!

Ježiš Kristus okrem toho všetkého, čo sa v cirkvách hovorí, urobil niečo, čo sa v cirkvách nehovorí. On zrušil ľudské kňažstvo, kedy sa sám stal kňazom a prostredníkom medzi Bohom a človekom. Mnohí ľudia hovoria - veď máme kňazov, ľudí, ktorí vykonávajú obetu na oltári. Nato sa vždy pýtam protiotázkou - koľko kňazov zomrelo v … Čítať ďalej Kristus je jediný kňaz všetkých kresťanov… Alebo prečo mnohí kresťania nemajú navždy odpustené hriechy?!

Ako budú spasení tí, ktorí Krista nepoznali? Úbohý spravodlivý domorodec, nemá Krista, čo s ním?

Katechizmus katolíckej cirkvi píše: Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu. Toto učenie je v cirkvi už dosť dlho. Pozrime sa vo svetle Písma, čo to tu … Čítať ďalej Ako budú spasení tí, ktorí Krista nepoznali? Úbohý spravodlivý domorodec, nemá Krista, čo s ním?

Božie úžasné zasľúbenia, sme dedičia, synovia Boží. Alebo – spáchal si hriech, bez spovede sa neukazuj Bohu na oči!?

Evanjelium ktoré ani evanjeliom nie je, ktoré sa však pod názvom - evanjelium - dnes hlása, je záležitosť našich skutkov a našich výkonov. Podľa tohto falošného evanjelia, Pán Boh na konci života zbilancuje čo sme vykonali a podľa toho nás bude súdiť. Takto fungujú skutky. Ak chce byť človek spasený zo skutkov, musí dodržať celé … Čítať ďalej Božie úžasné zasľúbenia, sme dedičia, synovia Boží. Alebo – spáchal si hriech, bez spovede sa neukazuj Bohu na oči!?

Prečo je celá spása postavená na Bohu? Lebo človek je zločinec! Úvod do vyvolenia…

O skazenosti človeka, je tu na stránkach v poslednej dobe popísané dosť. Pozrime sa teraz na milosrdenstvo Boha a jeho vyvolenie si svojho ľudu. Dnešný liberálno-humanistický človek, má s vyvolením, ktoré hlásal Pavol či Augustín dosť veľký problém. Dnes nájdete skôr vyvracanie Augustínovho učenia ohľadom predestinácie, ako jeho obhajoby. Je to neznalosť Boha a jeho … Čítať ďalej Prečo je celá spása postavená na Bohu? Lebo človek je zločinec! Úvod do vyvolenia…

Kresťania veria štyrmi spôsobmi, tri sú heretické. Práve tie heretické sú najobľúbenejšie, alebo urob si testy viery…

Ľudia sa pýtajú, čo je to ten semi-pelagianizmus? Rozhodol som sa sem dať porovnanie všetkých štyroch dostupných spôsobov viery. Preberieme to vo svetle listu Rimanom. Tento list je tematicky najlepšie vykladajúci evanjelium. Pozrieme sa na kostru viery a tou je - hriech, milosť a predurčenie. Pavol vo svojom liste, práve tieto tri základné piliere kresťanskej … Čítať ďalej Kresťania veria štyrmi spôsobmi, tri sú heretické. Práve tie heretické sú najobľúbenejšie, alebo urob si testy viery…

Boh ospravedlňuje bezbožníkov…

Kto však nepracuje, ale verí v toho (Boha), ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Veď aj Dávid blahoslaví človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov: „Blahoslavení tí, ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov. Blahoslavený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta.“ Rim 4:5-8 Kto však nepracuje... Ľudia si radi všetko … Čítať ďalej Boh ospravedlňuje bezbožníkov…

Prečo kresťania nemajú vieru? Lebo postavili spásu sami na sebe!

Po mnohých rozhovoroch, písaniach, výmenách mailov, som sa rozhodol zhrnúť niektoré otázky viery, ktoré sú nepochopené. Hlavnou a najpodstatnejšou vecou je viera. Bez viery nie je spása. Slovo viera je pokrivená. Presnejší význam slova viera, ktorú budem používať v tomto texte, je slovo - dôvera! Budem sa opakovať, ale napíšem to znovu ako minule. Verím … Čítať ďalej Prečo kresťania nemajú vieru? Lebo postavili spásu sami na sebe!

Zlyhanie dnešných kazateľov, alebo – načo mi je potrebný Kristus?!

Keď prechádzame list Rimanom od Svätého Pavla, začiatok listu nás šokuje. Pavol nešetrí kritikou na ľudskú adresu. Ukazuje nám, že človek je skrz naskrz hriešny, že nie je nič, čoho by sme sa mohli chytiť, čo by sme Bohu mohli dať. Máme prázdne ruky a srdce temné ako diabol. To je prierez Pavlovho úvodu v … Čítať ďalej Zlyhanie dnešných kazateľov, alebo – načo mi je potrebný Kristus?!

Kamene kresťanskej viery III. Ľudská neschopnosť spásy zo svojich skutkov a svojho života

Zo zákona, z dodržiavania desatora, ktoré je morálnym a správnym merítkom nielen viery, ale aj spravodlivej spoločnosti, nikto spasený nebude a ani nemôže byť. Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním (Bohom) ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu. Rim 3:20 Zákon vyplavuje hriech. Tam kde sa objavuje zákon, objavuje sa … Čítať ďalej Kamene kresťanskej viery III. Ľudská neschopnosť spásy zo svojich skutkov a svojho života