List Rím. biskupa Klimenta Korinťanom (Biskup v rokoch: 92-101) – Kapitoly 1-11

List Korinťanom Cirkev Božia, ktorá žije v Ríme v diaspóre, pozdravuje Cirkev Božiu, ktorá žije v Korinte v diaspóre, povolaným a posväteným, podľa Božej vôle skrze nášho Pána Ježiša Krista. Nech vás naplní milosť a pokoj všemohúceho Boha skrze Ježiša Krista. 1. KAP.: DOBRÝ STAV U KORINŤANOV PRED HÁDKAMI 1. Kvôli náhlym a mnohým protivenstvám, … Čítať ďalej List Rím. biskupa Klimenta Korinťanom (Biskup v rokoch: 92-101) – Kapitoly 1-11

Didaché – prvý katechumenický spis, z rokov 70-90 určený kresťanom, ktorí už vierou prijali Krista (S úvodom)

DIDACHÉ - NÁUKA DVANÁSTICH APOŠTOLOV Úvodné poznámky Pôvodca spisu je neznámy. Spis vznikol v období medzi rokmi 70 až 90. Ide pravdepodobne o prvé katechumenické vyučovanie V Konštantinopole sa po dlhé stáročia uchovával veľmi cenný opis tohto spisu v gréčtine z polovice jedenásteho storočia, ktorý však upadol do zabudnutia. V roku 1873 ho však znovu … Čítať ďalej Didaché – prvý katechumenický spis, z rokov 70-90 určený kresťanom, ktorí už vierou prijali Krista (S úvodom)