Didaché – prvý katechumenický spis, z rokov 70-90 určený kresťanom, ktorí už vierou prijali Krista (S úvodom)

DIDACHÉ - NÁUKA DVANÁSTICH APOŠTOLOV Úvodné poznámky Pôvodca spisu je neznámy. Spis vznikol v období medzi rokmi 70 až 90. Ide pravdepodobne o prvé katechumenické vyučovanie V Konštantinopole sa po dlhé stáročia uchovával veľmi cenný opis tohto spisu v gréčtine z polovice jedenásteho storočia, ktorý však upadol do zabudnutia. V roku 1873 ho však znovu … Čítať ďalej Didaché – prvý katechumenický spis, z rokov 70-90 určený kresťanom, ktorí už vierou prijali Krista (S úvodom)