Výchova podľa biblie V. Naučte deti milovať Bibliu

Připouštím, že nemůžete své děti donutit, aby Bibli milovaly. Nikdo jiný, než Duch svatý, nám nemůže dát srdce, které bude mít zalíbení ve Slově Božím. Ale můžete své děti s Biblí seznámit a buďte si jisti, že s onou požehnanou knihou nikdy nemohou být seznámeni příliš brzy nebo příliš dobře. Zevrubná znalost Bible je základem … Čítať ďalej Výchova podľa biblie V. Naučte deti milovať Bibliu

Výchova detí podľa biblie IV. Starajte sa v prvom rade o dušu dieťaťa

Vaši maličcí jsou ve vašich očích nepochybně velmi vzácní; ale jestliže je milujete, přemýšlejte často o jejich duši. Žádný prospěch by pro vás neměl mít větší váhu než jejich věčný prospěch. Žádná část našich dětí nám nesmí být dražší než ta, která nikdy nezemře. Svět i se vší svou slávou pomine, hory se roztaví, nebesa … Čítať ďalej Výchova detí podľa biblie IV. Starajte sa v prvom rade o dušu dieťaťa

Výchova detí podľa biblie III. Rodičia sú vzorom, do ktorého sa deti odtlačia

Nejmocnější ze všech zásad je milost. Jen pohleďte, jaký převrat působí milost, když vejde do srdce zatvrzelého hříšníka, jak strhává satanovy pevnosti, srovnává hory se zemí, vyplňuje údolí, narovnává, co bylo pokřivené, a znovu stvoří celého člověka. Pro milost skutečně není nic nemožné. Velmi silná je i naše přirozenost. Podívejte se, jak bojuje proti nebeskému … Čítať ďalej Výchova detí podľa biblie III. Rodičia sú vzorom, do ktorého sa deti odtlačia

Výchova detí podľa biblie II. Výchova s nežnosťou, láskou a trpezlivosťou

Nemyslím tím, že byste své dítě měli rozmazlovat, ale že byste mu měli dávat najevo, že ho milujete. Láska by měla být stříbrnou nití vinoucí se celým vaším chováním. Laskavost, vlídnost, trpělivost, shovívavost, vytrvalost, soucit, ochota vstoupit do dětských trampot a připravenost účastnit se dětských radostí - to jsou provázky, kterými se dá dítě vést … Čítať ďalej Výchova detí podľa biblie II. Výchova s nežnosťou, láskou a trpezlivosťou

Výchova detí podľa biblie I. Dieťa si nemôže ísť vlastnou cestou

Úvod. Niekoľko kapitol tohto malého dielka, pomôže rodičom o správnej výchove svojho dieťaťa. Je postavené na Písme, Božom slove a tak každý, kto sa bude držať týchto biblických zásad, zožne dobré ovocie a požehnanie od Boha - nielen pre rodičov, ale aj pre dietky. Pamatujte si, že děti se rodí s přirozeným sklonem ke zlému, … Čítať ďalej Výchova detí podľa biblie I. Dieťa si nemôže ísť vlastnou cestou