Spoveď poddôstojníka v I. svetovej vojne v zákope (Wilhelm Busch)

Bola to riadna mela! Skutočný Verdun 1916! Podľa mapy sa naše zákopy tiahli cez les Chaume. Ale z lesa už nebolo okrem niekoľkých roztrieštených pňov nič vidieť. Možnože tu kedysi bol skutočný les so stromami a listami. Možnože tu kedysi spievali vtáci. Teraz tu hvízdajú svoju zradnú pieseň guľky automatických pušiek. Les bol už stonásobne … Čítať ďalej Spoveď poddôstojníka v I. svetovej vojne v zákope (Wilhelm Busch)

Tretia ríša, alebo Biblia? Wilhelm Busch

Je hrozné, keď nejaký muž plače! Nad čím môže taký obyčajný muž roniť slzy? Je to bôľ nad vlastným synom. To dokáže aj mužom otriasť do najväčšej hĺbky. Ten bôľ je obzvlášť trpký, keď si otec musí povedať: „To som ja sám zavinil." Celú záležitosť radšej vyrozprávam postupne. Syna toho muža som spoznal ako malého … Čítať ďalej Tretia ríša, alebo Biblia? Wilhelm Busch

Ľudia sa nevedia modliť! Ako to máme robiť – pýtajú sa?! – Ježiš náš osud…

Pokračovanie zo záznamov pastora Wilhelma Buscha Vo Švábsku sa hovorí jeden milý príbeh: Do jednej švábskej dediny prišli povrazolezci, ktorí chceli večer vystupovať. Už mali v strede postavenú konštrukciu s dlhým povrazom. Okolo išla jedna matka s dieťaťom, ktoré sa jej spýtalo: „Mamička, to na tom povraze môže voľakto aj chodiť?" Matka na to odpovedá: … Čítať ďalej Ľudia sa nevedia modliť! Ako to máme robiť – pýtajú sa?! – Ježiš náš osud…

Wilhelm Busch – malé príbehy ktoré Píše Boh. Farár nechcel konfirmovať postihnuté dieťa, Boh bol proti

„Vstúpte!" farár sa otočil k dverám. Trochu vzrušene vstupovala vyššia pani a hneď začala: „Počúvam, že vraj nechcete konfirmovať moju neter?" Poznámka - konfirmovanie znamená - prijatie do cirkvi za plnohodnotného člena. Konfirmáciou sa tiež potvrdzuje krst... „Najprv sa posaďte," upokojil ju farár. „Tak. Teraz by som vám chcel celkom pokojne vec vysvetliť. Pozrite, vaša … Čítať ďalej Wilhelm Busch – malé príbehy ktoré Píše Boh. Farár nechcel konfirmovať postihnuté dieťa, Boh bol proti