Honosný oslavný posledný žalm žaltára – 150 (Video spev)

Piesne k učeniu ku chválam nášho Trojjediného Boha. Zo Ženevského žaltára. žalm 150. https://www.youtube.com/watch?v=d7lZAqnyFiw 1. Chváľte Najmocnejšieho, chváľte Najsvätejšieho, čo na výsostiach býva a na všetko sa díva, plný cti a velebnosti; za mocné skutky Jeho, zreteľné pre každého, vzdajte Mu chválu z vďačnosti! 2. Chváľte Boha, On je Pán, najsvätejší všetkým nám. Všade moc … Čítať ďalej Honosný oslavný posledný žalm žaltára – 150 (Video spev)

Žalm 23 – Slovensky zrýmovaný a naspievaný – video

Prerábka žalmu 23 do video formátu s textom, k chválam Boha. Ako hovorí Písmo - zhovárajte sa v chválach, duchovných piesňach, spievajte Bohu žalmy. Naspievané iba cez mobil, nečakajte kvalitu, ale k učeniu spievania žalmov, dostačujúce. V tejto veci budeme pokračovať, toto je prvý pokus... https://youtu.be/vpVQbffAI0w Žalm 23 1. Hospodin je môj Pastier milujúci, nebudem … Čítať ďalej Žalm 23 – Slovensky zrýmovaný a naspievaný – video