Krátke zamyslenia 28. júla – Boh pokorných pozdvihne

Boh pokorných pozdvihne „Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil.” (1.Pt 5,6) Toto Slovo je tiež vzácnym zasľúbením: ak sa pokoríme, Boh nás povýši. Pokora vedie k úcte: pokora je cesta vedúca k povýšeniu. Boh, ktorý nás pokorí, súčasne čaká, kedy nás bude môcť povýšiť, kedy budeme pripravení na to, aby…