Európa a svet odmietli desatoro. Blízky koniec na obzore. Ešte sa dá odvrátiť temné nebezpečenstvo…

Prečo sa svet dnes dostal do totálnej duchovnej krízy? Samovraždy, beznádeje, otroctvo zadĺženosti bankám, strata národnej identity, zničené rodiny, zle vychované deti, uprednostňovanie nemorálnych zákonov pred správnymi, zmiešavanie rás - čo zodpovedá návratu k babylonskému pohanstvu a stavania jednej veže - a mnohé ďalšie veci, ktoré sa dostali do sveta, pod silou temnoty. Prečo sa … Čítať ďalej Európa a svet odmietli desatoro. Blízky koniec na obzore. Ešte sa dá odvrátiť temné nebezpečenstvo…

Spravodlivosť z viery Ježiša Krista

Ale teraz sa... zjavila spravodlivosť Božia... spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim. Rímskym 3:21,22 Keď sa ukázalo, že človek sa nemôže preukázať žiadnou spravodlivosťou, ktorá by pred Bohom obstála, tu celkom nezávisle na Mojžišovom zákone a na akomkoľvek inom zákone „sa zjavila spravodlivosť Božia“. „Ale teraz“ – to ukazuje na nový časový úsek, ktorý nazývame čas milosti. … Čítať ďalej Spravodlivosť z viery Ježiša Krista

Slnko III. Záver

Keď slnko na nebi zreteľne svieti, všetko je jasné a odhalené. Každý človek krásne vidí pred sebou cestu, ktorou má ísť a keďže temnota tu nemá miesto, držiac sa tejto cesty, nemá pútnik kam zablúdiť. Má pred sebou nielen cestu samotnú, ale pozná aj cieľ tejto cesty. Nejde po nej len preto, aby bol zvedavý … Čítať ďalej Slnko III. Záver

Slnko II.

Ľudia sa prechádzajú pod slnkom, ktoré na nich svieti. Slnko svieti na všetkých ľudí naraz, ale aj na každého človeka zvlášť. Zo slnka tak majú osoh všetci ľudia kvôli svetlu a teplu, no zároveň slnko osvetľuje jednotlivo každého človeka, ktorý sa pod ním nachodí. Rovnako je to takto aj s Bohom. On je všadeprítomný a … Čítať ďalej Slnko II.

Slnko

Pred východom slnka, všade vládne čierna tma. Noci sú chladné, temné, okrem slabo svietiaceho mesiaca a malých hviezd, je na zemi ponuro. Akonáhle začína vychádzať slnko, tma sa stráca a my vidíme tú istú šerú krajinu úplne inak, ako sme ju poznali potme. Tak tomu bolo pred príchodom Krista Pána. Vo svete dovtedy kvitlo zlo … Čítať ďalej Slnko

Ježiš v hrobe – nikto neveril v Jeho zmŕtvychvstanie

Ježiš zomiera na kríži. Všetko sa tým skončilo. Smrť človeka je záver, bodka, definitívny koniec. Tí, ktorí v Ježiša verili, stratili všetku svoju vieru a upadli tým do zúfalstva. Podobné príbehy čítame o manželoch, keď sa stane tragédia a jeden z nich zomrie, ten druhý upadá do zúfalstva, beznádeje a len veľmi ťažko dokáže pokračovať … Čítať ďalej Ježiš v hrobe – nikto neveril v Jeho zmŕtvychvstanie

Ako Ježiš v Getsemanskej záhrade chráni svojich učeníkov

Ešte sa vráťme k Ježišovmu zatknutiu. Vyberme sa do evanjelia Jána a pozrime sa, ako Ježiš ochránil svojich žiakov. J 18:3-4: "Vzal teda Judáš so sebou prápor (vojska), sluhov od veľkňazov a farizejov a šiel tam s fakľami, lampášmi a so zbraňou. Ale Ježiš vedel všetko, čo malo prísť na Neho, a vyjdúc riekol im: … Čítať ďalej Ako Ježiš v Getsemanskej záhrade chráni svojich učeníkov

Ježiš ľuďmi opustený – Veľký Piatok

Kde sú tie ódy o veľkosti človeka? Kde je tá spolupráca človeka na spáse? Kde je synkretizmus - teda spolupráca Boha a človeka? V dnešných dňoch kresťanský svet slávi Veľký Piatok - Piatok umučenia Pána. Niekde sa čítajú pašie, niekde záverečné kapitoly evanjelií, kde je náš Pán zavraždený rukami židov, ale i pohanov. Nie nadarmo. … Čítať ďalej Ježiš ľuďmi opustený – Veľký Piatok

Bez neustáleho Duchovného zmýšľania strácame Boha

R 8:6: "Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie k životu a pokoju." Puritán John Oven bol zdesený kresťanstvom svojho veku a preto napísal knižku o duchovnom zmýšľaní kresťana. Ktovie čo by napísal, keby videl dnešný svet, kde sa kresťania sotva dostanú k modlitbe?! Pavol píše, že zmýšľanie podľa tela, vedie k … Čítať ďalej Bez neustáleho Duchovného zmýšľania strácame Boha

Zákon hriechu a život v Kristovi – Pavol nám odkazuje – musíte zomrieť!

Pokračovanie predošlého článku Počas občianskej vojny v Amerike si jeden chlap, ktorý mal narukovať na vojnu, našiel náhradu - mladého muža, ktorý išiel miesto neho. On mal veľkú rodinu a manželka by sa sama nepostarala o toľko detí, preto sa potešil tomuto zapálenému chlapcovi, ktorý túžil po slobode a chcel za ňu bojovať. Išiel za … Čítať ďalej Zákon hriechu a život v Kristovi – Pavol nám odkazuje – musíte zomrieť!

Zákon hriechu a život v Kristovi – ako Pavol hovorí, že v ňom nie je nič dobré

Pavol na konci siedmej kapitoly zápasí s niečím, čo všetci kresťania veľmi dobre poznajú. Duchom chce vyhrávať nad telom, nad svetom, nad pôžitkami, nad smilstvom. Súhlasí so zákonom, že je dobrý, keď mu odhaľuje jeho hriešnosť, na druhej strane tým spoznáva svoju nemohúcnosť. Preto píše: R 7:15: "Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to … Čítať ďalej Zákon hriechu a život v Kristovi – ako Pavol hovorí, že v ňom nie je nič dobré

List Kolosanom – obrana proti uctievaniu anjelov, ľudí, mystickým zážitkom, naproti plnosti v Kristovi

Pavol píše Kolosanom proti sektám, ktoré sa tam usadili a kazili správnu vieru a evanjelium. Zvlášť bol problém v tomto zbore s gnosticizmom. Ten tvrdil, že Boj je dobrý, ale že telo je špatné, že Ježiš Kristus bol iba jedným z mnohých svetiel pochádzajúcich od Boha, nižších ako samotný Boh. Tieto herézy ktoré tu vznikli, … Čítať ďalej List Kolosanom – obrana proti uctievaniu anjelov, ľudí, mystickým zážitkom, naproti plnosti v Kristovi

Skúsenosti a zážitky nad Božie Slovo – bieda dnešného veku

Dnes žijeme vo veku skúseností a zážitkov. Sú našim najvyšším pravidlom života. Bránime sa nimi a dokazujeme svoju pravdu a oprávnenie konať tak, ako veci cítime. Ale toto nie je cesta kresťana. Ten sa má podriadiť pod slovo Boha, napriek tomu, že to slovo bude často stáť proti nemu. Rovnako žijeme v dobe zázrakov a … Čítať ďalej Skúsenosti a zážitky nad Božie Slovo – bieda dnešného veku

Viete odpovedať na jednoduchú otázku – čo je to evanjelium?

Vedeli by ste odpovedať na jednoduchú otázku - čo je to evanjelium? Keď som odchádzal z katolíckej cirkvi, položil som túto otázku jednej katolíčke. Nevedela mi odpovedať, pretože jej to nikto nikdy v tejto cirkvi nepovedal. Samotní kňazi evanjelium totiž nepoznajú. Denno denne človek v kostoloch počúva o Kristovi, o spáse, o večnom živote, ale … Čítať ďalej Viete odpovedať na jednoduchú otázku – čo je to evanjelium?

Kristus kňaz, Veľkňaz, Prostredník, ktorý sedí vo svätostánku, ktorého sa ľudská ruka ani len nedotkla

Z listu Hebrejom kapitola 7, verše 23-28 Kristus je jediným kňazom novej zmluvy, dokonalým, večným. Pokiaľ starozmluvní kňazi boli hriešni a museli obetovať za svoje hriechy, až potom za hriechy ľudu, Kristus je kňazom dokonalým, ktorý nepoznal hriech. Pokiaľ kňazi obetovali nedokonalé obety zvierat, Kristus ako kňaz obetoval samého seba, ako dokonalú obetu Bohu. Pokiaľ … Čítať ďalej Kristus kňaz, Veľkňaz, Prostredník, ktorý sedí vo svätostánku, ktorého sa ľudská ruka ani len nedotkla

Na čo pozeráš svojimi zmyslami? Na krásu liturgií, alebo na pravú vieru?

Veľkým problémom mnohých ľudí, je odtrhnutie sa od náboženskej viery, od cirkví, ktoré sú bohaté, majú bohato vyzdobené kostoly. Prechod mnohých ľudí  je šokom, keď odídu od pompéznosti k jednoduchej forme viery, kde sa kresťania stretnú v nejakej zasadačke, alebo v byte, alebo vonku pod nebom. Veľké cirkvi majú veľkú pompéznosť, obrady, hudbu, krásu, ktorá … Čítať ďalej Na čo pozeráš svojimi zmyslami? Na krásu liturgií, alebo na pravú vieru?

Kázeň ktorú mnohí neznesú – vyhnanie Hagar a jej syna Izmaela, pretože neboli z Božieho zasľúbenia

Poznáme dobre príbeh o Abrahámovi. Boh prorokoval Abrahámovi, že bude mať potomstva ako piesku na okraji mora, alebo ako hviezd na nebi. Aby Abrahám mohol mať potomstvo, musel mať dediča - syna. On a jeho žena Sára starli, no syna nemali. Tak sa Sára rozhodla, že Abrahám bude mať Syna z jej slúžky - Hagar. … Čítať ďalej Kázeň ktorú mnohí neznesú – vyhnanie Hagar a jej syna Izmaela, pretože neboli z Božieho zasľúbenia

Božie vyvolenie Mojžiša pri ohnivom kríku…

Tento web je výhradne zameraný na veľkosť, suverenitu a zvrchovanosť Boha. Boh ako absolútny vládca, si vyvolil svoj ľud a tiež si vyvolil konkrétnych ľudí, aby konali Jeho vôľu. My dnes počúvame v kresťanskom svete bludy, že ak Boh niečo od človeka chce, človek na to s radosťou odpovie. Volá sa to - učenie synkretizmu … Čítať ďalej Božie vyvolenie Mojžiša pri ohnivom kríku…

Prozreteľnosť v našej každodennej práci v tomto živote

Prozřetelnost se stará o vaše dobro nejen v budoucím světě, ale i ve světě současném. Žít zahálčivě znamená žít nečestně, jak to jasně říká slovo z 1. Tesalonickým 4:11,12. Mít poctivou a zákonem povolenou práci není žádná zanedbatelná milost. Bůh povolává mnoho lidí, aby pro něj pracovali, právě když jsou ve svém běžném zaměstnání. Amos … Čítať ďalej Prozreteľnosť v našej každodennej práci v tomto živote

Veľkosť človeka? Potrebuje vôbec Boh človeka?

Ak prechádzame dnešnými knihami takzvaných kresťanov, nenarážame tam na nič iného, ako že Boh potrebuje človeka, ako Boh narieka nad tým, že ľudia nechcú prijať Kristov kríž a takto byť spasení. Čím ide človek hlbšie do Božej zvrchovanosti, tým sa viac človek musí umenšovať a preto články a knihy o veľkosti človeka, musí považovať za … Čítať ďalej Veľkosť človeka? Potrebuje vôbec Boh človeka?

Ak človek nemiluje Boha, škoda je mu sa namáhať a robiť sa kresťanom

Základným a hlavným príkazom celej kresťanskej viery, je milovať Boha. Od toho sa všetko odvíja, to je absolútnym jadrom celej kresťanskej nádeje. Nič nadto nemôžeme položiť. Boh nás stvoril, riadi naše životy, riadi celé dejiny ľudstva. Človek je proti Bohu slepý a nevidomý, nedokáže Ho zachytiť, i keby aj nejako mohol zo stvorenstva - prírody, … Čítať ďalej Ak človek nemiluje Boha, škoda je mu sa namáhať a robiť sa kresťanom