Božia láska III. Láska Boha je zvrchovaná – Jákoba som miloval, Ezava nenávidel

Pokračovanie v rozpravách o Božej láske. Boh si vybral svoj ľud, za ktorý obetoval svojho Syna a len tento ľud príde ku spáse. Boh bude ochrancom svojho ľudu, bude ho ako vlastného syna vychovávať tvrdou rukou, pretože ak rodič miluje svoje dieťa, vychováva ho a karhá, aby z neho vyrástol vzorný človek. Mnohým ľuďom sa … Čítať ďalej Božia láska III. Láska Boha je zvrchovaná – Jákoba som miloval, Ezava nenávidel

Dvanásť krokov Božej zvrchovanej prozreteľnosti u Jozefa syna Izraelovho

Na Jozefovi vidíme poodhalený plán Božej zvrchovanosti, ako Boh píše dejiny. Boh má v pláne na svet uvaliť obrovský hladomor. Je to trest za bezbožnosť vo svete. Ale aby sa Boh ukázal ako milujúci Pán sveta, skrze jedného človeka - Jozefa - uskutoční svoj plán, aby ľudia od hladu nepomreli. Cesta akou to urobí, je … Čítať ďalej Dvanásť krokov Božej zvrchovanej prozreteľnosti u Jozefa syna Izraelovho

Božie vyvolenie Mojžiša pri ohnivom kríku…

Tento web je výhradne zameraný na veľkosť, suverenitu a zvrchovanosť Boha. Boh ako absolútny vládca, si vyvolil svoj ľud a tiež si vyvolil konkrétnych ľudí, aby konali Jeho vôľu. My dnes počúvame v kresťanskom svete bludy, že ak Boh niečo od človeka chce, človek na to s radosťou odpovie. Volá sa to - učenie synkretizmu … Čítať ďalej Božie vyvolenie Mojžiša pri ohnivom kríku…

Ak človek nemiluje Boha, škoda je mu sa namáhať a robiť sa kresťanom

Základným a hlavným príkazom celej kresťanskej viery, je milovať Boha. Od toho sa všetko odvíja, to je absolútnym jadrom celej kresťanskej nádeje. Nič nadto nemôžeme položiť. Boh nás stvoril, riadi naše životy, riadi celé dejiny ľudstva. Človek je proti Bohu slepý a nevidomý, nedokáže Ho zachytiť, i keby aj nejako mohol zo stvorenstva - prírody, … Čítať ďalej Ak človek nemiluje Boha, škoda je mu sa namáhať a robiť sa kresťanom

Óda na zvrchovanosť Boha!

Príspevok čitateľa na internete... Aký by to bol Boh, keby nevedel pred stvorením sveta, kto bude spasený a ako? Veď On všetko naplánoval a predurčil! Nevidíte tú nádheru poznania v praxi a v histórii? Tak slávne ríše... Kýros veľký, Pánov vyvolený, keď o ňom čítate. Ten, ktorého zápisky hltal Alexander Macedónsky na svojich vojnových ťaženiach … Čítať ďalej Óda na zvrchovanosť Boha!

Zvrchovanosť Boha II. (Audio – video)

Pokračovanie predošlého zamyslenia Pavel Stegier pokračuje v rozprávaní o zvrchovanosti Boha tak, ako to zaznamenáva Písmo Sväté. Len málo kresťanov dokáže prehltnúť Božiu zvrchovanosť, pretože veria v boha, ktorého si sami vytvorili. Ak budeme neustále hovoriť, že Boh je láska, budeme potom musieť chrániť tohto bôžika od všetkého, čo by na neho mohlo uvrhnúť čo … Čítať ďalej Zvrchovanosť Boha II. (Audio – video)

Evanjelium je pre mnohých ľudí správou smrti…

Pohania dobre vedeli, že Boh Izraelcov je pravým Bohom, napriek tomu sa Mu neklaňali, mali svoje vlastné modly a bôžikov. No našli sa aj takí, ktorí uverili tomuto Bohu, ako napríklad Kornélius, ale skôr išlo o výnimky. Niežeby to bola zásluha tohto vojaka, bola to vôľa Božia. Keď sa evanjelium začalo hlásať, najprv sa hovorilo … Čítať ďalej Evanjelium je pre mnohých ľudí správou smrti…

Najviac nenávidená Božia vlastnosť – Zvrchovanosť!

Náš Boh je v nebi a všetko, čo chce, koná. (Ž 115,3) Všetko, čo Hospodin chce, to činí na nebesiach a na zemi, v moriach a vo všetkých hlbokých vodách. (Ž 135,6) Všetci obyvatelia krajiny sú považovaní za nič. Podľa svojej vôle sa nakladá s nebeským vojskom a obyvateľmi zeme. (Dn 4:32) Žiadne učenie nie … Čítať ďalej Najviac nenávidená Božia vlastnosť – Zvrchovanosť!

Božia absolútna zvrchovanosť – Boh používa diabla, k naplneniu svojho plánu a k svojej oslave

Vo svete sa objavujú smiešne predstavy, že Boh je na strane dobra a diabol na strane zla. Poznáme ten znak - Jin a Jang, kde je kruh rozpoltený v bielej a čiernej farbe. Temnota útočí proti svetlu a svetlo proti temnote. Alebo ste videli karikatúru, kde Pán Ježiš sa pretláča zo satanom a my čakáme, … Čítať ďalej Božia absolútna zvrchovanosť – Boh používa diabla, k naplneniu svojho plánu a k svojej oslave

Zvrchované konanie Boha – pre slabšie povahy ktoré si miesto Boha vytvorili bôžika, čítať neodporúčam…

Boh hovorí cez svojho proroka Izaiáša toto: Beda Asýrsku, je prútom môjho hnevu a palicou v ich rukách je moja prchkosť. K rúhavému národu (Izraelu) ho posielam, proti ľudu môjho hnevu dávam rozkaz, aby koristil korisť a zbíjal zboj a aby ho rozšliapal ako blato ulíc. Iz 10:5-6 Toto je predpoveď pre Izraelský rúhavý národ, … Čítať ďalej Zvrchované konanie Boha – pre slabšie povahy ktoré si miesto Boha vytvorili bôžika, čítať neodporúčam…

Zvrchovanosť Boha, alebo slobodná vôľa človeka…

Moderné kresťanské učenie, odmieta zvrchovanosť Boha tak, že by Boh zasahoval do takzvanej slobodnej vôle človeka. Čo je to slobodná vôľa a kto je to Boh, pozrieme v Písme, tam, kde sa Boh ukazuje a zjavuje tak, aký skutočne je. Boh je absolútne zvrchovaný. Čo sa rozhodne vykonať, to vykoná. Použije pritom všetky podmienky, vrátane … Čítať ďalej Zvrchovanosť Boha, alebo slobodná vôľa človeka…