Evanjelium

Evanjelium – dobrá správa – Boh sa zmiloval nad ľuďmi, poslal svojho Syna na svet, aby svet spasil. Každý kto uverí, bude spasený, kto neuverí, bude zatratený