O stránke

Založenie stránky: 26.január 2016

Stránka pre kresťanov. Sú dva druhy kresťanov – tí ktorí stoja na Božom slove a tí ktorí stoja na tradícii. Božie slovo je biblia, ktorá je plne dostatočná pre spásu.

Tradícia je odpad kresťanstva k pohanstvu, kedy sa dohodol Konštantín s kresťanmi, že sa kresťanstvo stane štátnym náboženstvom Ríma. Tu vzniká nová viera, odlišná od kresťanskej viery – Rímska viera, Rímske náboženstvo – Rímsko-katolícka viera. Toto náboženstvo stratilo spasenie založené na milosti, založené na základnom kameni Ježišovi Kristovi. Je to štátne náboženstvo, podobné ako mali Egypťania, Gréci, či pohanskí Rimania.

Paradoxne táto stránka je práve pre takých, ktorí vyznávajú túto falošnú vieru, ako falošnú cestu do neba, pretože takáto viera ich nespasí. Je to hinduizmus západu. Pekné obrady, sochy, obrazy, príbehy, zjavenia, mystika. To isté ako hinduisti – pekné, ale nepravdivé.

Všetko dobré, čo sa v cirkvi objavilo, sa objavilo hneď na počiatku. Príchodom kresťanstva do kultúr, sa kresťanská viera zdeformovala. Keď kresťanstvo prišlo do Grécka, stalo sa filozofiou. Keď prišlo do Ríma, stalo sa inštitúciou. Keď prišlo do Európy, stalo sa súčasťou kultúry, keď prišlo do Ameriky, stalo sa biznisom.

Ale je tu pravé kresťanstvo tak, ako ho zaznamenali skutky apoštolské, ako ho zaznamenali Písma. O tomto je tento web. Nie je o ľuďoch, ale o Bohu. Nebudú tu písané, uchu lahodiace ľudské učenia, ale učenie, ktoré je milé Bohu.

Pavol napísal Timoteovi:

Lebo príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu.  2Tim 4:3-5

Prvé svedectvo o zmene na stránke

%d bloggers like this: