Obžerstvo

Prejedanie sa, nemiera v jedle, spôsobuje ochabnutie duchovného života. Sem zahŕňame aj pôsty