Opustenie sveta

Opustenie sveta je dvojaké – úplné opustenie sveta do samoty, alebo opustenie sveta vo svojom srdci, kráčaním za Kristom.