Kristus nič neprospeje tým, ktorí sa spoliehajú na seba… Z listu Galaťanom o obriezke, alebo problém milosti posväcujúcej…

Spoliehať sa na seba znamená, postaviť aspoň kúsok na svoju spásu. Je to pre mnohých v spáse absolútne prioritné. Mnoho ľudí tvrdí, že sa spolieha na Krista, ale pritom sa spoliehajú na seba, na svoje výkony. Keď začnete čítať Písmo, zvlášť listy, toto vás najviac zarazí. Pavol varuje, že ak človek pridá iba jednu vec…

Viera ktorá spasí je viera jednoduchá. Naamán Sýrsky nám ukazuje, ako kresťania veria.

Čítať slovo Božie, je zamilovať sa do Boha. Jeden kazateľ povedal, že všade v Písme vidí Krista, každý jeden verš vykladá Krista. Pozrime sa dnes na Námana Sýrskeho, veliteľa Sýrskeho vojska. Písmo o ňom hovorí toto: Naamán, vojvodca sýrskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Hospodin Sýrii…

Spasenie z listu Galaťanom. Kto by učil iné evanjelium, prekliaty jest. Agar a Sára – spása alebo skutky…

Ó, nerozumní Galatskí! Kto vás omámil, [aby ste neboli povoľní pravde]? Veď som vám pred oči nakreslil Ježiša Krista, toho ukrižovaného! Len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali Ducha, a či zo zvestovania viery? Či ste takí nerozumní? Začali ste duchom, a teraz končíte telom? Gal 3:1-3 Kresťanstvo…