Presun WEBOVEJ STRÁNKY!!! – www.biblickeverse.com

4. Adventný týždeň a Vianoce

3. Adventný týždeň

2. Adventný týždeň

1. Adventný týždeň

48 týždeň v roku

47 týždeň v roku

——————————————

Ranno-cirkevné učenie o spasení z viery a milosti

Reklamy