List Diognetovi – dokončenie. Nemožnosť spásy zo strany človeka

Dokončenie listu Diognetovi začína tak, že človek nie je schopný dosiahnuť spasenie svojou silou a svojim úsilím, aj keby neviem aké skutky konal. V liste sa píše: Boh nám ukázal, že naša prirodzenosť NEMÔŽE dosiahnuť večný život. Aby sme dosiahli večný život sami, museli by sme prežiť život bez jediného hriechu. Písmo svedčí, že taký … Čítať ďalej List Diognetovi – dokončenie. Nemožnosť spásy zo strany človeka