Zvrchovanosť Boha (biblické témy). Ničota človeka a Božia veľkosť

Žijeme v dobe, kedy človek sám seba tak vysoko povýšil, že sa nazdáva že je sám Boh. Aj kresťanstvo upadlo do tohto bludu, kedy sa povyšujú ľudia na vysokú úroveň a nebolo tomu inak počas celej éry cirkvi. Miesto obracania sa na totálne zvrchovaného Boha, sa človek začal obracať na človeka, na svätých, ich príhovory, … Čítať ďalej Zvrchovanosť Boha (biblické témy). Ničota človeka a Božia veľkosť

Reklamy

Kristovo narodenie III. Božie synovstvo, Ježiš ako večné Slovo, ktoré bolo u Boha, lebo bolo Bohom…

V predošlých zamysleniach, sme sa dozvedeli štyri veci z verša apoštola Pavla Galatským, ktorý si pripomeňme: Ga 4:4-5: “Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh Syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo.” Pavol nám tu hovorí, že prišla plnosť času, aby sa Boží … Čítať ďalej Kristovo narodenie III. Božie synovstvo, Ježiš ako večné Slovo, ktoré bolo u Boha, lebo bolo Bohom…

Iba v Ježišovi je možné vidieť Boha. Nie bez Neho, nie v Taovi, buddhovi, Mohamedovi…

J 14:8: "Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to." Filip mal skreslené predstavy o Pánovi Ježišovi. On Ježiša oddeľoval od Boha. Myslel si, že Boh je kdesi v nebi a Ježiš tu na zemi, ako posol, ako obyčajný (i keď trochu neobyčajný) človek. Mnohé sekty rovnako zmýšľajú ako Filip. Oddeľujú Ježiša … Čítať ďalej Iba v Ježišovi je možné vidieť Boha. Nie bez Neho, nie v Taovi, buddhovi, Mohamedovi…