Sprievodca Kristus…

Pán Boh, keď vyvádzal Izraelský ľud z otroctva Egypta, touto veľkou úlohou poveril Mojžiša. Egypt bol obrazom tohto sveta plného vášní, ale aj otročiny. Izraeliti sa nemali zle, čo sa týka jedla a plných mís, no boli otrokmi, ktorí museli ťažko pracovať, bez jediného dňa odpočinku. Boh si vyhladol Mojžiša, svojho služobníka a ten s … Čítať ďalej Sprievodca Kristus…

Ovečky a Pastier

Kresťania sú v Písme Svätom pomenovaní ako ovečky. Nie je to preto, že by boli hlúpi, alebo že by sa mali stať hlúpymi ovcami. Kresťania sa majú na ovce podobať čo do tichosti, pokory a poddajnosti. Ovca nevzbudzuje v nikom pohoršenie, nikto sa jej neobáva. Ona sa len pasie a dôveruje pastierovi. Niekto by si … Čítať ďalej Ovečky a Pastier

Život bez Krista

Keď slnko zapadne, nastúpi noc a temnota. Ľudia nič nevidia, nedokážu od seba rozlíšiť správne a nesprávne veci. Chodia ako v slepote, padajú do priekop a nevedia, ako sa vyhnúť nešťastiam. Sú ako slepec, ktorý má neustále pred očami tmu a šero. Hľadia a hľadia, ale nič nevidia. Ľudia ktorí vidia im vysvetľujú, ako vyzerá … Čítať ďalej Život bez Krista